Narvikterminalen

På dagtid er det ledig kapasitet på Narvikterminalen, men forventinger om økt trafikk gjør at det driften på terminalen må effektiviseres. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Stort behov for mer næringsareal

26. august 2019

Bedre utnyttelse av Narvikterminalen og en helt ny terminal på Skjomnes står høyt på dagsorden til Narvik Havn.

For å kunne håndtere en forventet økning i antall containere og annen godstrafikk fortsetter Narvik Havn arbeidet med å tilrettelegge og sikre at det er tilgjengelig næringsareal.

Må tenke smart
Narvik kommune har vedtatt at en fremtidig havneterminal kan bygges på Skjomen, men i første omgang er det eksisterende areal som er i fokus og da spesielt på terminalen på Fagernes.

Økt trafikk og mer aktivitet på Narvikterminalen gjør at Bane Nor og Narvik Havn ser på hvordan arealene på Fagernes kan utnyttes best mulig.

– Vi må tenke smart i forhold til Narvikterminalen og det gjør vi så godt som vi kan sammen med Bane Nor, sier havnedirektør Rune J. Arnøy.

Betydelig ledig kapasitet
Det er nå satt i gang en prosess med tanke på omregulering av hele området for å få en større effektivitet og bedre bruk av hele terminalen for både bil, båt og bane.

– Det er krevende, men det er fullt mulig, sier Arnøy samtidig som han understreker at det fortsatt er betydelig kapasitet på terminalen.

– Vi må huske på at den togtrafikken som er i dag er stort sett på nattestid. Det betyr at vi har betydelig ledig kapasitet på andre tider av døgnet, sier han.

Tidligere i år kjøpte Bane Nor et større bygg på området for å få plass til en ny lastegate i tillegg til de tre som er på terminalen.  Dette vil gi mye bedre kapasitet til å håndtere alt godset som hvert døgn lastes og losses på terminalen.

Har store forventninger
I tillegg har Narvik Havn engasjert Stig Nerdal i Transportutvikling AS til å se nærmere på hvordan området rundt selve Fagerneskaia kan utnyttes bedre.

– Det handler om arealoptimalisering av kaia og tilliggende areal. Vi får rapporten fra Transportutvikling i begynnelsen av september og den vil da bli presentert for brukere og andre samarbeidspartnere, sier Rune J. Arnøy.

Narvik Havn har store forventninger til økt godstrafikk og da er ferdig regulerte og klargjorte næringsareal viktig. Det var også tema da ordfører Rune Edvardsen og direktør Svein Erik Kristiansen i Narvikregionen Næringsforening var gjester i podkasten «Havnens Hus» som Narvik Havn KF står bak.

Narvik Havn

ENIGE: Ordfører Rune Edvardsen (t.h.), havnedirektør Rune J. Arnøy og direktør Svein Erik Kristiansen i Narvikregionen Næringsforening mener det er viktig å ha tilgjengelig næringsareal. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Nye Narvik havn
I programmet forteller havnedirektør Rune J. Arnøy at den største utfordringen i arbeidet med utvikling av mer godstrafikk er areal.

– Vi har mye areal, men vi har ikke ferdig regulert byggeklare areal. Derfor er jobben med nye Narvik havn veldig viktig, sier Arnøy.

– Nå ser vi oss i stand til å starte opp igjen det arbeidet. Det er kjempeviktig for vi tror den øst/vest-drømmen vi har hatt tidligere kan bli en realitet fordi kineserne selv har kommet på banen og driver hele prosessen. De har ønsket en samarbeidsavtale med Narvik og det har de fått, og da har vi tillit til og tro på at det kan bli mye spennende som skjer fremover, sier Arnøy.

Også ordfører Rune Edvardsen har stor tro på en videre utvikling av Narvik som transport og logistikksentrum.

– Vi har mer bruk for næringsareal i tilknytning til sjø, isfri havn, jernbane og E6 så det er helt naturlig og nødvendig å jobbe videre med dette, sier Edvardsen.

Ikke nok areal
Svein Erik Kristiansen i næringsforeningen understreker viktigheten av å ha ulike typer næringsareal tilgjengelig og at de raskt kan tas i bruk når behovet melder seg.

– Mange tror at det er nok å ha tenkt på hvor man kan ha næringsareal eller ha det stående i en plan. Men det viser seg at man må ha areal ferdig utbygd og klart sånn at næringsaktørene bare kan begynne å bygge når de er klar for det.

– Det har vi ikke areal nok for verken i gamle Narvik, nye Narvik kommune eller i regionen, sier Kristiansen.

Han mener det må være byggeklare næringsareal slik at de som har lyst å investere slipper å vente flere år på reguleringer og utfyllinger.

– Da er som regel toget gått og investeringene kanskje gjort andre steder, sier han.

Må skje trinnvis
Rune J. Arnøy viser til tidligere erfaringer der klargjorte næringsareal har vært avgjørende for nye etableringer som har gitt mange arbeidsplasser.

– Narvik er kjempeinteressant på grunn av at vi har en god og effektiv logistikk. Vi har alle muligheter til å kunne utvikles til å bli noe langt mer enn i dag. Og da er jobben med å skaffe areal på plass for å veldig viktig for den utviklingen vi ønsker med flere arbeidsplasser, økt bosetting og trivsel i lokalsamfunnet, sier Arnøy.

Han mener det vil ta mange år å utvikle en ferdig terminal på Skjomnes, og at utbyggingen må skje trinnvis.

– Hvis vi får startet den jobben som vi vil kjøre i gang nå og får resultater av den slik at vi kan starte med en oppstartsfylling så kan vi komme i gang i løpet av noen år, men å utvikle hele terminalen ferdig utvikling vil ta mange år.

– Vi ønsker å komme i gang for å utvikle og ta i bruk areal etter hvert, det er eneste farbare vei, sier Arnøy i podkasten «Havnens Hus».

Hør hele programmet

Narvikterminalen

En rapport om hvordan området rundt Fagerneskaia kan optimaliseres er snart klar. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Skriv inn søkeord og trykk Enter