Velkommen til Nytt fra Narvikregionen!

Da er det en stor glede å ønske deg velkommen som leser av «Nytt fra Narvikregionen».

19.oktober 2018

Du må få vite det med en gang, dette er ikke noen ny nettavis, i alle fall ikke i tradisjonell forstand. Det betyr at den løpende nyhetsdekningen finner du i Fremover eller hos de som sporadisk bringer nyheter fra Narvikregionen.

Nytt fra Narvikregionen skal være noe annet. Det skal være et nettsted der du vil finne de gode historiene om mange spennende arbeidsplasser, om gode og trygge lokalsamfunn om nyskaping, innovasjon og spenstige investeringer, om rike og spennende kultur- og fritidstilbud og om optimisme og fremtidstro.

Annet perspektiv
Mitt mål er å bidra til å øke kjennskapen til en region som vil oppleve stor vekst i årene som kommer. Mitt mål er å synliggjøre nærings- og arbeidslivet i regionen og gi mitt bidrag til økt tilflytting. Og jeg gjør det av kjærlighet til regionen og til folkene som bor og lever her.

Jeg vil få frem de positive sakene og gi sakene et litt annet perspektiv. Når det koses for mye med misnøye må vi stoppe opp og se det store bildet. Se sakene i et annet perspektiv.

Joda vi har utfordringer i regionen. Det blir færre av oss for hvert år nå, antall innbyggere i Narvikregionen. Det skjer blant annet fordi det også har blitt færre arbeidsplasser, som igjen fører til at flere flytter og som igjen merkes godt for kommunene som strever med å gi oss sine beste tjenester. Det enkleste ville derfor vært å lage saker om negativitet og misnøye og hente inspirasjon til det fra oppgulp i diverse innlegg i sosiale medier.

Men jeg velger ikke det, jeg vil ha frem de positive sakene.

Fortell om det
Vi må framsnakke mer, se muligheten og alt det positive som skjer. Og vi må fortelle om det. Til familie og venner, til kolleger på arbeidsplassen, til skolekameratene, til naboen og til de vi møter på fritiden. Og vi må oftere si det til oss selv; det skjer faktisk utrolig mye positivt i denne regionen!

Joda, vi har skolebygg som har forfalt over flere tiår og vi har midlertidige løsninger som kan bli bedre. Men vi står foran tidenes investeringer i nye skolebygg og i løpet av få år har vi ny barneskole, nye ungdomsskoler og en ny videregående skole. Det skal brukes over to milliarder kroner på dette de neste årene!

Joda, vi har helse- og omsorgstjenester som sikkert kan bli bedre. Men nå skal det bygges et helt nytt sykehus her i Narvikregionen og det arbeides hardt for å gi oss fremtidens helsetjenester. Det skjer mye spennende på dette området som jeg vil fortelle om.

Joda, vi har nedgang i folketallet og færre arbeidsplasser. Men det kommer snart 500 nye forsvarsarbeidsplasser til Narvikregionen. Det skaper ringvirkninger og vil føre til enda flere hundre nye arbeidsplasser. Det vil gi regionen en vitamininnsprøyting vi ikke har sett maken til på flere generasjoner.

Skaper bolyst
Og aldri før er det investert mer i reiseliv enn det gjøres nå, i Narvikregionen. Ny gondol bygges i Narvikfjellet, ny cruisekai står klart om ett år og mange flere turister vil dermed få oppleve det vi har å tilby i hele regionen – fra Bardu i nord til Evenes i vest og Tysfjord i sør.

Og så har vi folkene, vi som bor her som bidrar i frivillige lag og foreninger og skaper bolyst sammen med kommuner som legger til rette.

Det er dette jeg vil formidle historier om selv om det ikke blir daglige oppdateringer. I starten er naturlig nok ikke antall saker imponerende, men jevnlig blir det lagt ut nye saker.

Så vil jeg samle noen av de viktigste sakene i et nyhetsbrev som én gang i måneden forhåpentlig kan gå ut til noen hundre mottakere. Også til sentrale politikere og andre beslutningstakere som det er viktig å fortelle om alt som skjer i Narvikregionen.

Del sakene
Jeg gleder meg veldig til å lage det første nyhetsbrevet og vet allerede hvordan det skal begynne:

«Skiforbundet sa ja –  Narvik er Norges kandidat for VM i alpint i 2027, flere hundre nye arbeidsplasser etableres, nå starter byggingen av fremtidens sykehus, milliardinvesteringer i nye skolebygg og tidenes satsing på reiseliv og opplevelser. Det er i Narvikregionen det skjer.»

Jeg håper du registrerer deg som mottaker av nyhetsbrevet og ikke minst at du sprer dette videre til andre som kan ha nytte og glede av å få med seg positive utviklingstrekk fra Narvikregionen. Og del sakene du leser.

I første omgang, beskjeden som jeg er, velger jeg å kalle dette for en pilot – en slags test. Det vil si at de neste tre månedene vil jeg teste ut om jeg klarer å levere godt nok til at sakene blir lest, slik at annonsørene også blir fornøyd.

Selv om jeg ikke skal arbeide med dette på heltid er jeg avhengig av å ha noen annonsører som ser verdien i å bidra til økt oppmerksomhet rundt positive saker i regionen og som ikke bare teller klikk og visninger. På et tidspunkt mot slutten av dette året vil jeg så måtte ta en beslutning på om dette skal forsøkes videreført permanent.

Objektiv journalistikk
Det vil alltid være noen som ser noe negativt i det positive. Og verden er jo ikke i sort/hvitt. Noen vil nok også påstå at dette ikke er objektiv journalistikk. Nå har jeg levd med og i presse og media i godt over 30 år og jeg har aldri møtt en objektiv journalist.

En journalist lager sine saker ut fra hvor dekningsområdet er, hva journalisten mener er viktig å vinkle saken på og journalisten velger sine kilder ut fra hva journalisten selv ønsker å få frem.

Mitt valg er å få frem en positiv vinkling i de historiene jeg forteller. Det er det Nytt fra Narvikregionen skal handle om.

Men jeg klarer ikke det alene så tips meg om de positive sakene. Og tips også Fremover, NRK og andre medier om alt det positive som skjer i denne flotte regionen. Jo flere som formidler gode historier fra vår region, jo bedre er det.

Du når meg på mail, kjetil@nyttfranarvikregionen.no eller på telefon 95 70 63 00.

Takk for at du leser – fortsett med det 😊

Vennlig hilsen

Kjetil Moe
Redaktør

kjetil-moe

Jeg håper du vil bidra til å få frem positive saker fra Narvikregionen. Tips meg! (Foto: Kalle Punsvik/punsvikfoto.no)

Skriv inn søkeord og trykk Enter