brd_2

Daglig leder Bård Jervan i Mimir AS har fulgt utviklingen i reiselivsnæringene i Narvik i mange år.

Narvik var ikke moden

28. november 2018

Det satses mer på reiseliv og opplevelsesnæringen i Narvikregionen enn noen gang før. Mye av arbeidet er forankret i en masterplan som ble laget for 15 år siden. Da var ikke Narvik klar.

Det er onsdag 31.oktober i år: Ingen vet at det om to uker blir kunngjort at finalen av Arctic Race of Norway skal avsluttes i Narvik neste år. Det er heller ingen som vet at styret i Norges Skiforbund om tre uker  skal fortelle at de tror Narvik gir Norge den største muligheten til å få VM i alpint i 2027.

Annonse

Annonse

Narvik som reisemål
I et tidligere industrilokale i Narvik møter vi Bård Jervan i konsulentselskapet Mimir. En kjent skikkelse i den norske reiselivsnæringen. Han har vært i Narvik før. Mange ganger. I 2003 var han prosjektleder for arbeidet med å utvikle en masterplan for Narvik som reisemål.

Det ble gjort et grundig arbeid og det manglet ikke visjoner og konkrete planer for å ta reiselivet inn i en ny tid. Men selv om mye ble gjennomført, ble det meste ikke realisert.

– Narvik var ikke moden den gang, sier Bård Jervan. Mer om det senere.

Bård Jervan er primus motor for en stor opplevelseskonferanse som de siste årene har vært arrangert i Svolvær. Nå er det Narviks tur og over 300 representanter fra reiseliv og opplevelsesnæringen er samlet i lokaler som for noen år siden ble brukt til produksjon av solcelleanlegg.

opplevelseskonferansen_1

Også lokalet fremsto som en opplevelse.

Aldri sett lignende
Nå er det lite som minner om at dette var arbeidsplassen til flere hundre produksjonsarbeidere. Deler av totalt 5.000 kvadratmeter gjort om til et samiskinspirert landskap med lys og flotte kulisser. Det er brukt 500 paller for å lage resepsjon, sittegrupper og bord. Narvik har aldri sett noe lignende, sannsynligvis heller ikke noen av deltakere på Norsk opplevelseskonferanse 2018.

Konferansen har vært arrangert i Narvik to ganger tidligere, men ble ikke opplevd som noen stor suksess. Nå smiler deltakere og hovedarrangørene fra øre til øre og overøser lokale samarbeidspartnere med lovord. Konferansen arrangeres i år for 12.gang. Det skal senere vise seg å bli den beste av dem alle.

Ved et de mange møtestasjonene i lokalet sitter Lise Janita Hansen, entusiastisk og målrettet leder for Visit Narvik. Hun er stolt, veldig stolt.

liseogbrd_2

Daglig leder Lise Janita Hansen i Visit Narvik AS og daglig leder Bård Jervan i Mimir AS.

Utenom det vanlige
– Jeg er sprekker snart av stolthet, sier reiselivssjefen der hun mottar gode ord og smil fra representanter fra en næring som i utgangspunktet ikke er enkle å tilfredsstille. De er kresne konferansedeltakere som er vant til å gi og å få spektakulære opplevelser. Én opplevelse som overgår det meste hadde de fått kvelden før, en matopplevelse helt utenom det vanlige.

Matkunstnerne Vegard Stormo og Martin Jönsson hadde komponert «De åtte årstider» – et samiskinspirert måltid med råvarer fra hav, fjell og vidde. De to prisbelønte kokkene jobbet side om side, blant annet med helgrilling av rein. De er konkurrenter i det daglige, men et drømmeteam sammen. Sånn har det ikke alltid vært i reiselivsnæringen i Narvik.

Da arbeidet med masterplanen for reiselivet var ferdig i 2003 var de fleste tilsynelatende enige om det meste, men mye av strategiene som ble trukket opp ble ikke gjennomført. Det kan forklares av manglende vilje eller evne til samarbeid, men først og fremst satte mangel på kapital klare begrensninger.

– Den gang var ikke reiselivsnæringen moden nok, gjentar reiselivsrådgiver Bård Jervan.

Riktig destinasjon
Det var Innovasjon Norge som i 2001 bestemte seg for å satse på reisemålsutvikling. Narvik hadde nylig vært omstillingskommune og reiseliv var ett av satsingsområdene. Innovasjon Norge mente at Narvik var en riktig destinasjon for et pilotprosjekt. Futurum, Narvikgården, Narvik Næringsforum, Narvik kommune og representanter fra flere reiselivsbedrifter engasjerte seg i arbeidet.

Terje Haugen var en positiv kraft i dette arbeidet. Han arbeidet da som nå med finansiering og rådgivning av prosjekter innenfor reiseliv og opplevelsesnæringene. Arbeidsgiveren var den gang Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) – nå er navnet Innovasjon Norge.

Selvsagt er også Terje Haugen deltaker på opplevelseskonferansen. Vi møter ham i det han er på vei tilbake til kontoret i Bodø. Han har en lang kjøretur foran seg, men denne gangen forlater han Narvik mer optimistisk enn kanskje noen gang tidligere.

Han har blitt oppdatert med informasjon om tidenes reiselivssatsing i Narvikfjellet, om ny cruiserekord og bygging av ny cruisekai om satsing på Ofotbanen og utviklingen av Polar Park og han har hørt reiselivssjef Lise Janita Hansen si at reiseliv er den nye malmen for Narvik. Det er en sammenligning Terje Haugen nikker positiv til. Han lar det skinne klart gjennom at reiseliv og opplevelser vil bety mer for denne regionen enn hva de fleste forstår.

– Dette vil bli stort. Veldig stort, sier Terje Haugen.

– Gjennom de siste årene er det utviklet en samarbeidskultur innenfor reiselivsnæringen som ingen har sett tidligere, det er også veldig positivt. At næringen sammen leverer en konferanse som overgår forventingene til de fleste er et synlig bevis for det, sier Terje Haugen.

terjehaugen_2

Terje Haugen er seniorrådgiver i Innovasjon Norge

Gode verktøy
Innovasjon Norges kontor i Nordland blir av mange trukket frem som en proaktiv aktør som bidrar til innovasjon og samarbeid i reiselivsnæringen. Nordland topper statistikker innen antall bedriftsklynger og kompetansetilbud. Terje Haugen forklarer at Innovasjon Norge har mange gode verktøy som reiselivsnæringen har vist å benytte seg av.

Flere bedrifter deltar i nettverket «Arktiske opplevelser i Narvikregionen» og mange trekker fram dette som en av årsakene til at det samarbeides så godt.

– Det er også tilbakemeldingene jeg får og da viser slike bedriftsnettverk sin berettigelse. Denne næringen består ofte at små bedrifter og når de er med i nettverk og samarbeider om forskjellige konsepter så blir resultatet ofte bra, sier Terje Haugen som også poengterer at reiselivsnæringen selv ser en betydelig verdi av å samarbeide.

Arbeidet med masterplanen for Narvik som reisemål var også tuftet på samarbeid og mange var involvert i arbeidet. Da planen ble vedtatt ble noen av strategiene tatt videre i prosjektet «Fra ord til handling». Selv om det ble mye handling endte mye opp med kun ord og planer.

Forut for sin tid
Selv om både virkemiddelapparatet, næringen og kommunen bidro med midler var det ikke nok. Det manglet først og fremst kapital til å gjennomføre de strategiene masterplanen la opp til.

Det ble imidlertid laget en markedsstrategi, levert konkrete innspill til sentrumsfornyelse og det ble ikke minst startet reguleringsplanarbeid for utvikling av Narvikfjellet. Konseptet «Narvik – sterke opplevelser» ble også skapt som et resultat av arbeidet med masterplanen og det ble lagt frem forslag til organisering av et nytt destinasjonsselskap.

– Planen var nok forut for sin tid og det var få som var klare til å satse slik vi ser nå, sier Bård Jervan i dag. At det ble laget et overordnet og helhetlig rammeverk for reiselivssatsingen har likevel vært viktig.

– Hadde vi ikke kjørt prosessen den gang kunne mye vært annerledes i dag. Det gjelder blant annet hva området i fjellet skulle brukes til og uten arbeidet som ble gjort den gang kunne resultatet blitt annerledes enn det vi ser i dag. Vi gjorde blant annet en mulighetsvurdering og fikk utarbeidet en analyse for utviklingen av alpintilbudet i Fagernesfjellet, sier Jervan.

masterplan_3

Masterplanen var ferdig i 2003

Langsiktig perspektiv
Ragnar Krogstad som var prosjektansvarlig for arbeidet med masterplanen er enig. I dag er han forretningsutvikler i Narvik Havn, men da masterplanen ble laget var han sjef for næringsutviklingsselskapet Futurum AS.

– Det at vi for eksempel allerede da satte i gang arbeid med regulering av fjellet var viktig slik at man etter hvert har fått samlet eierskapet ett sted. Mye tar tid og det er viktig å ha et langsiktig perspektiv for arbeidet, sier Krogstad.

– Det er fint å se at mye av det arbeidet som ble gjort den gang fortsatt står seg, sier Bård Jervan og peker på at det ble gjort et grundig arbeid gjennom faglige utredninger og analyser. – Det var et dristig konsept som daværende Innovasjon Norge sørget for ble gjennomført, sier han.

Roger Bergersen, administrerende direktør i stiftelsen Forte Narvik som er én av to eiere som investerer stort i Narvikfjellet deler Jervans synspunkter.

– Det er helt rett at mye av den satsingen vi ser nå er forankret i masterplanen for reiselivet. Planen har vært et viktig dokument for det arbeidet vi begynner å se resultatet av nå, sier Roger Bergersen.

rogerbergersen

Administrerende direktør Roger Bergersen i Forte Narvik

Utvikling og arbeidsplasser
Også i Narvikregionen består reiselivsnæringen for det meste av små og mellomstore aktører som ofte ikke har nødvendig kapital til å gjøre de store fellesinvesteringene. Gjennom Stiftelsen Forte Narvik har Narvikregionen fått en slik muskel som sammen med Narvik kommunes eiendomsselskap Narvikgården AS drar lasset med investeringene i Narvikfjellet.

– Dette er en samfunnsrolle for å skape utvikling og arbeidsplasser, sier Roger Bergersen om arbeidet Forte Narvik gjør.

Tilbake på opplevelseskonferansen er Bård Jervan travel. Ennå gjenstår det å gi deltakerne på konferansen flere gode opplevelser. Snart skal ordfører Rune Edvardsen i Narvik kommune og daglig leder Erik Plener i det lokale VM-selskapet på scenen og fortelle entusiastisk om VM-planene. Etterpå er ingen i tvil om at Nord-Norge og Narvik kan sørge for at VM kommer til Norge i 2027.

Bård Jervan skryter uhemmet av det lokale reiselisbedrifter har gjort sammen i forbindelse med opplevelseskonferansen. – Når vi flyttet konferansen måtet vi tilby noe nytt og innovativt og det har virkelig blitt levert, sier Jervan. Han er full av lovord om de lokale aktørene som bidro til å gjennomføre en vellykket konferanse.

Fantastiske opplevelser
Reiselivssjef Lise Janita Hansen er full av gode ord. Hun er en av de lokale prosjektlederne for konferansen og får ikke fullrost alle som har bidratt.

– Det har blitt så utrolig bra. Jeg er så stolt at jeg nesten sprekker, gjentar hun og blir nok en gang oppsøkt av en fornøyd konferansedeltaker som forteller om fantastiske opplevelser.

Det er slutten av november. Det har gått tre uker etter konferansen og Bård Jervan er tilbake i Narvik. Deltakerne på konferansen har gitt tilbakemelding på sine opplevelser og de lokale arrangørene og bidragsyterne er samlet for å få dommen.

Aldri før har svarprosenten vært så høy og det beste av alt: Dette var tidenes beste konferanse. Av en total score der fem er det høyeste ga deltakerne årets konferanse 4,6. Det har ikke skjedd tidligere.

Deltakerne var svært godt fornøyd med opplevelsene både i lokalet og med det de fikk servert fra scenen.

Store konferanse
Reiselivsnæringen i regionen har vist at de leverer. Det lover godt når nye samarbeidsprosjekt skal gjennomføres. Nå har man ettertrykkelig bevist at det kan gjennomføres store konferanser i Narvik. Neste år venter blant annet en stor jernbanekonferanse med 3-400 deltakere og Agenda Nord-Norge med over 500 deltakere.

Ingen snakker høyt om det og beslutningen er så vidt vi vet ikke tatt, men det er ikke umulig at Norsk Opplevelseskonferanse også i 2019 arrangeres i Narvik.

Da masterplanen for Narvik som reisemål ble vedtatt, ble det samtidig vedtatt en strategi:

«Narvikregionen skal gjennom å tilby sterke opplevelser få en posisjon som et sted det virkelig er verd å reise til og å komme tilbake til. Narvik skal være et sted det snakkes om.»

De siste ukene har oppmersomheten rettet mot Narvikregionen vært stor. Lanseringen av Narvik som VM-kandidat, Arctic Race-finale og fire direkte TV-sendinger på NRK 1 denne uken sier kanskje noe om at visjonen fra 2003 er i ferd med å oppfylles.

Det skjer mer i reiseliv- og opplevelsesnæringen enn noen gang før og 29.november arranges det en «Næringskafé» om dette. Futurum, Visit Narvik og Narvikregionen Næringsforening har satt reiseliv som tema for møtet som arrangeres i Næringslivets Hus.

Annonse

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter