Nygårdsfjellet Vindpark

Fornybar kraft er definert som et satsingsområde i Narvik kommune. (Illustrasjonsfoto Nygårdsfjellet vindmøllepark: Kjetil Moe/moemedia.no)

Uenig med NVE om vindkraft

13. september 2019

Rådmannen i Narvik er uenig med NVE som har valgt å utelukke store deler av Nord-Norge når det gjelder egnede områder for vindkraft. Han ber bystyret kreve at lokale og regionale prosjekter som kan kobles opp mot industri- og næringslivet lokalt må behandles uavhengig av forslaget fra NVE.

Det var Olje- og energidepartementet som ba NVE lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Nå har NVE etablert et kunnskapsgrunnlag om virkningene av vindkraft og har i tillegg pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge.

Definert som satsingsområde
I Nord-Norge peker NVE kun på Vest-Finnmark som et egnet område, bortsett fra Namdalen på grensen mellom Trøndelag og Nordland.

Rådmannen i Narvik mener NVEs forslag ikke harmonerer med Narvik kommunes satsing innenfor fornybar energi.

– I NVEs forslag er vår region utelukket på kartet NVE foreslår for utvikling av vindkraft i Norge, skriver rådmannen.

Han viser til at til at Narvik som kraftkommune er opptatt av å bidra til det grønne skiftet og at fornybar kraft er definert som et satsingsområde i kommunens strategiske næringsplan.

– Narvik har gjennom bystyrevedtaket satt seg som må å gjøre Narvik til «fornybarhovedstaden i Nord-Norge», skriver rådmannen i sitt saksgrunnlag og viser til at det politiske vedtaket forplikter rådmannens arbeid med saken.

Lars Skjønnås

Rådmann Lars Skjønnås i Narvik kommune. (Foto: Nicola Mulryan/Narvik kommune )

Vil legge føringer
– Vi ønsker å legge til rette for videre utvikling av kommunen og regionen for øvrig. Vi er derfor uenig i valget NVE har gjort om å utelukke store deler av Nord-Norge fra rammen, skriver rådmannen.

NVE har tidligere gjort det klart at planen vil legge føringer for behandlingen av de konsesjonene NVE har på sitt bord og at det som ligger utenfor planen ikke vil bli prioritert.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg har også uttalt at det vil bli vanskeligere å få konsesjon utenfor de områdene som blir utpekt.

Rådmannen i Narvik vil at Narvik kommune skal kreve at lokale og regionale prosjekter som kan kobles opp mot industri- og næringslivet lokalt må behandles uavhengig av rammen.

Virkninger av vindkraft
Den nasjonale rammen består av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og et kart hvor de mest egnede områdene for vindkraft er utpekt.

Rådmannen mener kunnskapsgrunnlaget om virkninger av vindkraft som er lagt fram av NVE er viktig informasjon som Narvik kommune bør kreve blir oppdatert kontinuerlig.

I forslaget til høringsuttalelse viser han til at kommunen har store og viktige områder.

– Både «gamle» og «nye Narvik kommune» har store områder med urørt og berørt natur som er viktig for næringsutvikling slik som reiseliv, reindrift, transport, kraftproduksjon og mineralutvinning, men også for friluftsliv og rekreasjon, skriver rådmannen.

Rådmannens forslag til høringsuttalelse vil bli behandlet i bystyret torsdag 19.september.

Oppdatert 19.september
Da bystyret behandlet saken ble det vedtatt å sende den til behandling i et møte i fellesnemda for nye Narvik kommune tirsdag 24.september.

Skriv inn søkeord og trykk Enter