datasenter-nordkraft

Nordkraft skal utvikle og markedsføre noen av landsdelens mest attraktive områder for datasentre. (Skjermdump: Nordkraftdc.no)

Tilbyr verden grønt og billig gull

17. juni 2019

Nordkraft har sikret seg kontroll med noen av landsdelens beste områder for datasenter. Tre av dem ligger i Narvik kommune.

Antall datasentre i verden vil øke kraftig de neste årene. Nordkraft har posisjonert seg og jobber nå med utvikling av sju-åtte forskjellige områder mellom Balsfjord og Hemnes.

– Dette er områder der vi allerede har avtaler med grunneierne, sier prosjektdirektør Jon Ingebrigtsen i Nordkraft til Nytt fra Narvikregionen.

Godt egnet område
Disse områdene er blant annet i Korgen i Mo i Rana, på Straumsmo i Bardu, i Balsfjord og Kvanndal, Hergot og Fjellbu i Narvik kommune.

I Balsfjord og i Kvanndal er arbeidet med regulering allerede kommet i gang.

Forslag til planprogram for et område nord for Bjerkvik er nå ute til offentlig ettersyn og kan leses på kommunens hjemmesider.

datasenter-nordkraft-kvanndal_2

Området ligger nord for Bjerkvik – ovenfor den tidligere Skoglund leir. (Illustrasjon: Nordkraft)

Flere alternative strømforsyninger
Området ligger ovenfor den tidligere Skoglund leir, opp mot Kvanndalsvingen, har minst fire redundante fiberruter til Europa og flere alternative strømforsyninger.

Planområdet er på ca. 123 daa og ligger på nordvestsiden av E6, fire kilometer fra Bjerkvik sentrum.

Multiconsult er engasjert til å gjennomføre detaljreguleringen og så langt ser det ikke ut til at etableringen vil få konsekvenser for kulturminner, friluftsliv, naturmiljø eller reindrift.

Markedsført i Monaco
Nordkraft har allerede markedsført flere av områdene for store internasjonale selskap. Nylig var selskapet på en stor konferanse i Monaco der mulighetene ble presentert for flere potensielle etablerere.

Det er laget en egen hjemmeside der mulighetene blir presentert.

– Vi deltar også i et prosjekt i regi av Innovasjon Norge om internasjonal markedsføring av de områdene vi har, sier prosjektdirektør Jon Ingebrigtsen

– Vi vil utvikle prosjektene i egen regi og vi vil tilby ferdig opparbeidede områder slik at det blir enklest mulig for selskap å etablere seg. Dermed er det så å si kun en byggesak som må behandles før bygging av selve datahallene kan starte, sier Ingebrigtsen.

Han understreker at dette ikke er snakk om utvinning av kryptovaluta, men ordinær datalagring slik flere selskap blant annet har etablert i Luleå.

Over 100 år
Jon Ingebrigtsen bekrefter at det er interesse fra flere selskap, men at det så langt ikke er inngått konkrete avtaler. Han utelukker ikke at mer kan være klart om et halvt års tid.

Han forteller at det er mange aktører i denne forholdsvis nye bransjen, men at Nordkraft blir sett på som ekstra interessant fordi selskapet er offentlig eid og ikke minst at man kan vise til en over 100 år lang historie.

jon-ingebrigtsen-og-marius-larsen

Prosjektdirektør Jon Ingebrigtsen (t.v.) og produksjonssjef Marius Larsen var nylig på en konferanse i Monaco for å markedsføre Nordkrafts muligheter for datasentre. (Foto: Nordkraft)

Det grønne gullet
Etablering av datasenter vil skape ny aktivitet og arbeidsplasser. Det la administrerende direktør Eirik Frantzen i Nordkraft vekt på da han presenterte planene for bystyret nylig.

– Det grønne gullet må utnyttes på et eller annet vis, sa Frantzen og tok utgangspunkt i at Narvikregionen er veldig godt egnet for slike datasentre.

– Her i Narvikregionen har vi en installert kapasitet av fornybar energi som er over tigangen peakforbruket (red.anm: det høyeste forbruket som blir målt) i Narvik. Vi har Over 1.000 megawatt kapasitet installert i Narvik, mens forbruket i snitt er 50 megawatt og peak er 100 megawatt, opplyste Eirik Frantzen.

Muligheter for Narvikregionen
I sin presentasjon viste han til at de store dataselskapene jakter på billig kraft og et lavt CO2-avtrykk.

– Datalagring gir per dato et større CO2- avtrykk enn verdens flyflåte. Derfor vil industrien   finne fornybar energi og etablere seg der, sa Frantzen og understreket at dette gir muligheter for Narvikregionen.

Alle stedene som Nordkraft nå har i sin portefølje ligger like ved der fornybar energi produseres. Og det er flere alternative strømforsyninger inn til områdene slik at skulle én linje falle ut vil det alltid være flere alternativer for fornybar energi.

Mange steder i verden er datasentrene avhengig av reservekraft gjennom dieselaggregat eller at det må brukes strøm produsert med kjernekraft eller kullkraft dersom den fornybare kilden ramler ut.

Markedsføres og selges
– Vi har så mye magasinert kraft at selv om det er vindstille kan vi gi dem reine elektroner, sa Eirik Frantzen og viste til at strømmen da kan hentes fra for eksempel kraftverkene på Nygård eller i Sildvik.

Nordkraft mener det meste er tilrettelagt for at regionen kan ta en posisjon i denne hurtigvoksende industrien.

– Verden er bare ikke klar over det. Vi har en historie som må markedsføres og selges, sa Eirik Frantzen.

Å fokusere på grønnest og billigst energi – «Greenest» og «Cheapest» – tror Nordkraft vil være salgsargument som når frem.

– Kortreist forbruk er bra på alle måter. Det skaper arbeidsplasser, det er miljømessig korrekt og det er masse business i det, sa Eirik Frantzen til en lydhør forsamling av politikere.

nordkraft-eirik-frantzen-bystyresalen

Administrerende direktør Eirik Frantzen i Nordkraft AS orienterte nylig bystyrepolitikerne i Narvik om selskapets arbeid med etablering av datasentre.

Skriv inn søkeord og trykk Enter