MS Sjøsprint

Nordland fylkeskommune vil bruke én million kroner på båtruten mellom Kjeldebotn og Evenes.

Vil spare fire millioner kroner

7. november 2019

Et nytt anbudopplegg for båtruten mellom Kjeldebotn og Evenes vil spare Nordland fylkeskommune for fire millioner kroner.

Fra 1. januar i år satte fylkeskommunen opp prisen på hurtigbåten mellom Evenes og Kjeldebotn fra 65 til 200 kroner. Det ble gjort i håp om å få dekt inn mer av de årlige kostnadene.

Ruten skal videreføres
Nå foreslår fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen å sende båtruten ut på anbud med en nettokontrakt. Det vil gå ut over kvaliteten, innrømmer Bentzen selv.

Dagens tilskudd på ruten utgjør ca. fem millioner kroner, men nå legges det opp til at ruten skal videreføres med et tilskudd på kun én million kroner.

Nordland fylkeskommune vil dermed spare fire millioner kroner dersom samferdselsrådens forslag til nytt anbud blir vedtatt.

Får beholde billettinntektene
Kontraktsformen fylkesråd Bent-Joacim Bentzen ønsker å innføre er en nettokontrakt som innebærer at rederiet som vinner anbudet får beholde billettinntektene i tillegg til tilskuddet fra fylkeskommunen.

I dag består tilbudet av sju avganger i hver retning på hverdager og tre avganger lørdager og søndager. Dersom de nye anbudskriteriene blir vedtatt vil det kun bli stilt krav om tre daglige avganger mandager – fredager.

Kravet er at rutene tilpasses slik at de er tilpasset morgenflyene, formiddagsflyene og ettermiddagsflyene på Evenes.

Behandles av fylkesrådet
Ut over det er operatøren selv ansvarlig for ruteplanlegging og står fritt til å tilpasse ruten slik operatøren vil.

– Redusert tilskudd vil gå ut over kvaliteten på tjenesten, men ny kontraktsform legger opp til at dette delvis kompenseres ved billettinntekter, skriver samferdselsråden i et forslag som i neste uke skal behandles av fylkesrådet i Nordland.

I 2019 forventes billettinntektene å ende på 1,6 til 1,7 millioner kroner. Antall passasjerer har falt fra ca. 15.000 i 2014 til det som forventes å bli ca. 11.500 i år. Ifølge saksutredningen er det i gjennomsnitt tre passasjerer per tur.

Kontraktsperioden er fra 1.januar 2020 til 31. desember 2021 med 1+1 års opsjon.

Fylkesråden for samferdsel ber fylkesrådet om å godkjenne konkurransegrunnlaget for det nye anbudet. Han foreslår også at samferdselssjefen i Nordland gis fullmakt til å gjennomføre anbudskonkurransen, foreta innstilling av tilbudsvinner og inngå kontrakt.

Skriv inn søkeord og trykk Enter