Sparebanken Narvik

Fra 1.juli er Sparebanken Narviks filial på Finnsnes bemannet med (f.v.) Anita Heim, Gjermund Hol og Heidi Møller Pedersen.

Oppretter bankfilial på Finnsnes

13. juni 2019

Sparebanken Narvik går mot strømmen og oppretter bankfilial på Finnsnes og rådgivningskontor på Bardufoss.

Opprettelse av nye bankfilialer er ikke noe som ofte skjer og tidligere i år la DnB ned sin filial på Finnsnes. Dermed var det bare én fysisk tilstedeværende bank i Midt-Troms, men nå sørger Sparebanken Narvik for at kundene får større valgfrihet.

En spennende region
Banksjef i Sparebanken Narvik, Elling Berntsen, forteller at lokalkontoret på sikt vil bety en helt ny strategi for banken.

– Det er veldig mye som knytter Midt-Troms og Narvik-regionen sammen i årene som kommer. Vi har allerede fått på plass Hålogalandsbrua – som kutter reiseveien. Det skjer mye spennende innen reiseliv og forsvar. Og bygging av nytt sykehus i Narvik vil trekke mange mennesker fra Midt-Troms sørover. For oss som bank vil det åpne enormt mange muligheter å jobbe for samhandling, sier Berntsen.

Han mener etableringen på Finnsnes var et enkelt valg.

– Vår forretningsmodell dreier seg om å være nær og ha stor lokalkunnskap. Å etablere seg på Finnsnes er et enkelt valg tuftet på en kombinasjon av at Midt-Troms nå fysisk er trukket nærmere Narvik-regionen gjennom Hålogalandsbrua, og stadig mer samarbeid mellom næringslivet i de to regionene, sier Berntsen.

Fire nye ansatte
Banken har ansatt fire nye medarbeidere som skal betjene filialen på Finnesnes og kontoret på Bardufoss.

Anita Heim, Heidi Møller Pedersen, Odd-Inge Larssen og Gjermund Hol har til sammen jobbet i mange år i finanssektoren, stort sett i Midt-Troms.

Anita Heim har jobbet i bank på Finnsnes siden 1972. Nå gleder hun seg til nye utfordringer.

– Det skjer utrolig mye spennende i Midt-Troms. Mulighetene for næringslivet er enorme. Med en bank med masse lokal-kunnskap har vi muligheten til å ta raske avgjørelser, forteller senjaværingen.

Hun har latt seg imponere over sin nye arbeidsgiver. Sparebanken Narvik har hatt en solid vekst i Narvik-regionen de siste årene. Sparebanken Narvik har de siste årene blant annet vært sentrale i utviklingen av Narvikfjellet og Polar Park. Og jobber etter verdiene nær, offensiv og kompetent.

Heidi Møller Pedersen har et strålende inntrykk av sin nye arbeidsgiver.

– Det er noe som treffer meg ved banken! Jeg er levende opptatt av Finnsnes og Midt-Troms. Å få inn en lokal bank vil kunne være med på å gjøre en forskjell for oss som bor her. Nå bare gleder jeg til å komme i gang, forteller Pedersen.

Kundepleie og lokalkunnskap
Gjermund Hol har jobbet i bank i Midt-Troms i 17 år. I tillegg til kontoret på Finnsnes skal han også ha kontorplass på hjemplassen Bardufoss.

– Fantastiske nyheter for Midt-Troms. Selv om bankene digitaliseres er personlig kundepleie og lokalkunnskap noe roboter og hovedkontorer aldri kan konkurrere mot. Vi opplever at vi har fått en arbeidsgiver som tar dette på alvor. Og som opplever stor vekst i Narvik-regionen med dette som et utgangspunkt, sier Gjermund Hol.

Allerede 1. juli er den nye banken bemannet. Da er Hol på plass sammen med Anita Heim og Heidi Møller Pedersen. Odd-Inge Larssen starter opp 1. september.

– Det skal bli fantastisk artig å få være med på dette. Vi har et stort nettverk og mye lokalkompetanse. Vi tror det er viktig for Midt-Troms å ha banker som fysisk er til stede og kjenner regionen. Det skjer utrolig mye spennende og da er det viktig at det er korte linjer mellom banken og kundene, sier han.

Solid lokal bank
Sparebanken Narvik har hovedkontor i Narvik og avdelingskontorer i Bjerkvik og Kjøpsvik og nå også på Finnesnes og Bardufoss.

Banken går godt og hadde et resultat etter skatt på 71,2 millioner kroner i 2018. Banken har en egenkapital på 816,8 millioner kroner og en kapitaldekning på hele 22,63 prosent.

Siden 2010 har banken gitt over 300 millioner kroner i allmennyttige gaver til lokalsamfunnene som banken er en del av.

Skriv inn søkeord og trykk Enter