malmporten

Narvikgården AS har i mange år skapt store verdier i Narvik og har blant annet lagt grunnlaget for en ny bydel midt i sentrum. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Skaper store verdier

22. mai 2019

Samlet fikk Narvikgården AS et overskudd på nesten 5,8 millioner kroner i 2018. Selskapet er et av Narvik kommunes viktigste redskap for å skape vekst og utvikling i regionen.

Narvikgården AS eies 100 prosent av Narvik kommune og har tre heleide datterselskaper med forskjellige ansvars- og arbeidsområder.

Utleie og drift
Selskapet driver eiendoms- og byutvikling med basis i egne eiendommer og arealer i tillegg til utleie og drift av næringseiendommer.

Morselskapet fikk et resultat etter skatt på nesten 2,9 millioner kroner, men konsernregnskapet viser et overskudd på 5,76 millioner kroner av en omsetning på nær 49 millioner kroner i 2018.

Narvikgården AS har en aksjekapital på 57,5 millioner kroner og en bokført egenkapital på vel 117,5 millioner kroner. Det utgjør over 54 prosent av totalkapitalen i selskapet på vel 216 millioner kroner.

Konsernet har en bokført egenkapital på vel 318,5 millioner kroner, egenkapitalandelen i konsernet er på 43,7 prosent.

En rekke samfunnsoppgaver
I årsberetningen understreker styret at selskapets utviklingsarbeid krever soliditet, langsiktighet og forutsigbarhet.

– Det er derfor viktig at vår virksomhet genererer resultater og overskudd, slik at en oppnår ønsket finansiell styrke til å klare fremtidige investeringer som overtakelse av kommunale bygg og for å finansiere de samfunnsoppgaver som Narvikgården er pålagt, skriver styret.

Narvikgården AS bidrar hvert år til løse en rekke samfunnsoppgaver for Narvik kommune og har blitt pålagt forpliktelser som belaster selskapets økonomi.

I forbindelse med etableringen av Nordkraft Arena har Narvikgården forpliktet seg til å drifte denne i 10 år. For driftsåret 2018 ga dette et samlet underskudd på vel 1,3 millioner kroner i datterselskapene Narvik Spektrum Drift AS og Narvik Spektrum AS.

Narvikgården AS gir også et årlig driftstilskudd på 250.000 kroner til Narvik bibliotek. Styret viser til at dette samlet gir et «utbytte» på vel 1,5 millioner kroner.

Tilført betydelige verdier
For perioden 2018 til 2022 foreslår styret at det inngås en avtale med Narvik kommune for utbytte.

Styret forslår at når samlet underskudd kommer under 1,0 millioner kroner utbetales differansen som utbytte til eieren Narvik kommune.

Fra Narvik kommune opprettet selskapet i 2001 har Narvikgården tilført betydelige verdier til Narviksamfunnet. Av de direkte investeringene som har krevd mye er infrastrukturen på Trekanten, bygging og drift av ishallen Nordkraft Arena og planlegging, regulering, utvikling, investeringer og drift av tilbudene i Narvikfjellet gjennom mange år.

Narvikgården har også gjennomført en rekke utviklingsprosjekt alene eller sammen med andre, som for eksempel Scandic-hotellet eller Det 4.hjørnet.

En ny bydel

malmporten_2

Malmporten Handelspark er nå nesten fullt utbygd og en rekke nye arbeidsplasser er etablert. Narvikgården AS har bygd infrastruktur for over 85 millioner kroner. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Et av selskapets største og mest omfattende prosjekt har vært utviklingen av nærings- og handelsområdet Trekanten på det gamle Demag-området i Narvik sentrum.

Arbeidet startet i 2007 og Narvikgården har hittil bygd infrastruktur i området for over 85 millioner kroner.

Salgsgevinster og inntekten fra festeavtaler i området er brukt til å finansiere planlegging og utbygging.

På denne måten har Narvik fått en ny bydel uten at Narvik kommune har måttet ta noen direkte kostnader, samtidig er det etablert nye virksomheter og nye arbeidsplasser.

Området er nå nesten fullt utbygd og minimum 50 nye arbeidsplasser er skapt.

Gir årlige tilskudd
De siste årene har Narvikgården blant annet arbeidet med renovering av Narvik rådhus, ferdigstillelse av parkeringshuset i Parkhallen, overtakelse av Torvhallen, identifisert tilgjengelige boligtomter og næringsområder i Narvik og kommunene rundt, etablert bobilparkering, ferdigstilt lokaler til Plattform 1 og Cafe Exit i Parkhallene.

Selskapet har også arbeidet med å få på plass nye etableringer i Bjerkvik og bygget ny Frydenlundforbindelse.

Blant flere prosjekt i 2018 har Narvikgården også arbeidet med utvikling av Narvikfjellet, reguleringsarbeid i Bjerkvik,  utvikling av Torvhallen, frigjøring av det tidligere flyplassområdet i Framneslia, utbedring av søndre torvhalltrapp, etablering av Næringslivets Hus, utviklingsarbeid sammen med Narvik kulturhus og generell klargjøring av næringsarealer i Narvikregionen.

I tillegg til de store samfunnsoppgavene gir selskapet også en del årlige tilskudd til drift av lag og foreninger.

– Og vi garanterer på vegne av kommunen for finansiering og spillemidler ved utbygging av flere idrettsanlegg i kommunen, skriver styret i sin årsberetning.

Styret i Narvikgården AS består av seks medlemmer og besto ved utgangen av 2018 av styreleder Børge Edvardsen Klingan og styremedlemmene Sirianne Voie Brochmann, Thomas Nygård, Sisilja Viksund, Stig Nerdal og Rune H. Pettersen.

Børge Edvardsen Klingan har vært styreleder siden 2008 og er på valg i år. Det er også styremedlemmene Stig Nerdal og Sisilja Viksund.

Les mer om Narvikgården AS.

Skriv inn søkeord og trykk Enter