skole_evenes

Kommunen er fremtidsrettet og offensiv og bygger ny skole og flerbrukshall med svømmebasseng. (Illustrasjon: MDH Arkitekter)

I dag skrives kontrakten for bygging av ny skole

12. april 2019

I dag skriver Evenes kommune og Bjørn Bygg under kontrakten om bygging av en ny barne- og ungdomsskole. Kostnadsrammen er 223 millioner kroner.

I januar 2017 brant ungdomsskolen på Liland ned og siden da har det vært arbeidet for å bygge ny skole. Kommunen vedtok også at det skal bygges en flerbrukshall med et lite basseng i tilknytning til skolen.

Annonse

Annonse

Tidligere i år ble det gjennomført en åpen anbudskonkurranse der det laveste anbud var på vel 202 millioner kroner og høyeste anbud på vel 230 millioner kroner. Bjørn Bygg vant konkurransen og i dag skriver selskapet og kommunen under kontrakten.

Rådmann Rolf Lossius opplyser at byggearbeidene skal starte i begynnelsen av august og ved skolestart neste år skal skolen være klar til å ta imot elevene.

Det vil ta noe lengre tid før flerbrukshallen er ferdig, men sommeren 2021 skal også den være klar til bruk.

– Da kan vi ta i mot alt det Forsvaret måtte by på, sier Rolf Lossius og poengterer at flerbrukshallen vil dekke alt av Forsvarets behov.

Forsvarets utbygging av flystasjonen på Evenes vil bety mange nye arbeidsplasser og ikke minst flere innbyggere i Evenes kommune. Det er også årsaken til at den nye skolen blir bygget med plass til 250 elever, det er 100 flere enn det som går på skole i Evenes i dag.

Da saken ble behandlet i kommunestyret understreket rådmannen at bygging av ny tidsmessig skole og flerbrukshall er det viktigste enkeltstående tiltaket Evenes kommune kan gjøre for å legge til rette for økt bosetting og bolyst.

De neste årene vil det kunne bli investert over to milliarder kroner i nye skolebygg i Narvikregionen.

Nytt fra Narvikregionen har tidligere skrevet om det som beskrives som tidenes skolesatsing i regionen.

I tillegg til barne- og ungdomsskolen i Evenes bygges det nå en ny ungdomsskole i Narvik og det planlegges ny barneskole og ny videregående skole.

Annonse

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter