kafferast

Med bærekraftig reiseliv arbeider man for at turisme skal ivareta miljø og lokal kultur, med mål om å sikre en positiv innvirkning og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turister. (Arkivfoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Bærekraftig reisemål: Vi er i gang!

28. september 2019

Første milepæl er nådd. I løpet av de neste to årene skal Narvikregionen være godkjent som bærekraftig reisemål. Det er godt nytt for miljøet, for oss som bor her, for de som besøker regionen og for konkurransekraften.

I fjor tok Futurum AS initiativ til å arbeide systematisk med bærekraftig reisemålsutvikling. Ett av målene har vært å bli offisielt godkjent av Innovasjon Norge som bærekraftig reisemål og nå berømmes arbeidet som er gjort.

Et strategisk valg
– Det krever både engasjement, tålmodighet og kunnskap å komme dit dere er, og det står stor respekt av reisemål som tar et strategisk valg om å satse mer bærekraftig, skriver spesialrådgiver Ingunn Sørnes i et gratulasjonsbrev til Futurum.

Bærekraft i reiselivet handler i hovedsak om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov.

Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill reiseliv/lokalsamfunn – og næringens økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv.

Være føre var
En stadig større strøm av turister har de siste årene gitt stor slitasje på både naturen og innbyggerne på de meste attraktive turiststedene.

– Til nå har vi ikke merket dette på samme måte, men for Narvikregionen handler det om å være føre var og legge grunnlaget for en langsiktig utvikling, sier prosjektleder Ann-Hege Lund i Futurum AS.

Innovasjon Norge eier og utvikler merkeordningen som tilbys norsk reiseliv som ønsker å prioritere bærekraftig reisemålsutvikling. Og nå har altså Futurum fått godkjent første del av prosessen på vei til å få merket sammen med en gratulasjon for godt utført arbeid.

– Det har vi fått på vegne av Narvikregionen, understreker Ann-Hege Lund.

Ann Hege Lund

Ann-Hege Lund er prosjektleder for arbeidet med å få Narvikregionen godkjent som bærekraftig reisemål. (Arkivfoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Stolt og glad
Narvikregionen som reisemål er spredt ut over to fylkeskommuner og en rekke kommuner og det har vært en omfattende prosess for å sikre bred forankring og involvering i hele regionen.

– Jeg er stolt og glad for at kommunene Ballangen, Bardu, Evenes, Lavangen, Tysfjord, Gratangen og Narvik har gjort politiske vedtak om å bistå i arbeidet som skal gjøres fremover når prosjektet skal rulles over i fase 2, sier Lund.

Godkjennelse av første fase av arbeidet ble gitt etter en omfattende rapportering av de første kriteriene som i hovedsak består av forankring og kartlegging av regionens status i forhold til alle de 44 kriteriene og 108 indikatorene som ligger i ordningen.

– I tillegg har vi utarbeidet en regional handlingsplan for bærekraftig utvikling av Narvikregionen som reisemål, opplyser hun.

Krever bred involvering
– Å få godkjent den første del av prosessen er et veldig viktig første steg på veien, og har gitt god oversikt over nå-situasjonen og hvilke tiltak som må igangsettes, forteller Lund.

– Blant annet skal det utføres undersøkelser, både for turister, bedrifter og lokalbefolkningen. Vi håper så mange som mulig vil ta seg tid å svare på disse, da det vil gi nyttig informasjon i det videre arbeidet, sier Ann-Hege Lund.

– Å gjennomføre en merkeprosess som dere er godt i gang med krever bred involvering lokalt, skriver spesialrådgiver Ingunn Sørnes i Innovasjon Norge i gratulasjonsbrevet til Futurum.

Mot endelig godkjenning
Som et bidrag til å bygge eierskap til den videre prosessen oppfordrer hun til at et spesielt «Vi er i gang»-merke tas i bruk.

Dette merket har samme visuelle form som det endelige merket, men først når den siste delen av merkegodkjenningen er gjort vil merket få farge og innhold.

Fase 2 av prosjektet skal kjøres i regi av Visit Narvik, hvor en prosjektleder skal engasjeres på heltid.  Futurum vil være prosjektansvarlig for arbeidet som skal gjøres frem mot endelig godkjenning.

Det er sendt en søknad til Innovasjon Norge om finansiering av den siste fasen og det er forventninger om at søknaden blir innvilget og at arbeidet er i gang før jul.

Les mer om Futurums arbeid.

Skriv inn søkeord og trykk Enter