sisilja_skole_evenes

Ordfører Sisilja Viksund ser frem til flere innbyggere og flere arbeidsplasser. Evenes kommune jobber hardt for å legge til rette for ny vekst.

Rustes for vekst

19. oktober 2018

I løpet av de neste fire årene blir det minst 500 nye arbeidsplasser i kommunen som fra før bare har i underkant av 600 arbeidsplasser. Nå rustes Evenes kommune for vekst.

 

Det er nesten som om man ikke tror det. I 2017 hadde Evenes kommune ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå 575 arbeidsplasser, om få år er antallet økt til over 1000. Etablering av Forsvarets nye maritime overvåkningsfly og de nye kampflyene betyr 500 nye arbeidsplasser i den lille kommunen som ved utgangen av andre kvartal i år hadde 1411 innbyggere. I tillegg til de nye arbeidsplassene skal 300 vernepliktige ha sitt daglige virke på flystasjonen.

Nye etableringer
På ordførerkontoret på rådhuset i Bogen møter vi Sisilja Viksund. Hun er født og oppvokst på Tårstad like ved flyplassen og var frem til 1.august butikksjef for taxfree-butikken til Avinor på den samme flyplassen. Da den forrige ordføreren, Svein Erik Kristiansen flyttet fra kommunen for å bli direktør i Narvikregionen Næringsforening ble Sisilja valgt som ny ordfører. Det skjedde bare en måned etter kommunen fikk ny rådmann.

Nå er det Sisilja Viksund og Rolf Lossius som leder an i arbeidet med å ruste kommunen til å kunne ta imot nye etableringer og de om lag 800 personer som skal ha sitt daglige virke på flystasjonen. Nå handler det om å jobbe hardt, smart og effektivt for å legge alt til rette for vekst og nye innbyggere.

Annonse

Annonse

– Vi gjør alt vi kan for å være et godt vertskap. Samtidig er det selvsagt viktig at vi tar vare på og har gode tjenester til de som allerede bor her, sier Viksund.

Noen av de som skal arbeide på flystasjonen vil trolig pendle og noen vil nok bosette seg andre steder som i Bjerkvik eller i Narvik sentrum, men mange vil også kjøpe eller leie bolig i Evenes. – Og det gjør de lurt vi, vi har blant annet «god nabogaranti», smiler ordføreren.

Spaden i jorden
– Vi ønsker selvsagt at så mange som mulig av de som skal ha arbeidsplassen sin på flystasjonen også bosetter seg i Evenes. Derfor er det viktig for oss å tilrettelegge for nye boligområder og for nye næringsareal og å regulere områder slik at de raskt kan tilpasses ulike behov. Vi gjør også reguleringsarbeidet på en slik måte at det nærmest bare er å sette spaden i jorden når noen ønsker, forteller Sisilja Viksund.

Det som skjer betyr mange store muligheter for kommunen, men det gir også store utfordringer for den lille kommuneadministrasjonen som har vært tilpasset en helt annen drift enn det som skjer nå. Forventningene er store og mye vil skje i Evenes på svært kort tid.

– Men vi gjør det heldigvis ikke alene og jeg føler vi har innbyggerne i ryggen i arbeidet, sier Viksund.

Fire milliarder kroner
– Innbyggerne skal ha æren for at Evenes er et godt sted å leve og bo. Dugnadsånden er formidabel, det er et rikt lag- og foreningsliv rundt om i kommunen og samhold på tvers av generasjonene, legger hun til.

Innbyggerne er forventningsfulle til det som skal skje, og utålmodige. Mange lurer nok på når det skal skje noe som virkelig merkes. Det er først om vel to år at mange vil ha sitt daglige arbeid på flystasjonen selv om det allerede nå merkes at de byggearbeidene godt i gang.

rolflossius

Ringvirkningene av flere hundre nye arbeidsplasser vil være store. Rådmann Rolf Lossius forteller om stor interesse for å etablere nye bedrifter i Evenes.

evenesflystasjonillforsvaret

Forsvaret har en kostnadsramme på 3,5 milliarder kroner for de investeringene som skal gjøres på flystasjonen. I tillegg kommer noen investeringer på nødvendig fornyelse av bygg og anlegg samt og kostnader til inventar på ca. 600 millioner kroner.

Totalt planlegger Forsvaret å bruke vel fire milliarder kroner på fornyelser og utbygging av ulike typer bygningsmasser samt flyoperative flater. Når dette er gjort vil dette være en fremskutt base for de nye kampflyene F35, hovedbase for de maritime overvåkningsflyene P-8 og luftvern. Den fremskutte basen skal være fullt operativ innen 2022, men det første som kommer er personellet som har oppgaver med de nye maritime overvåkningsflyene som etter planen skal være på operative fra Evenes i 2021.

Samme år skal også den nye skolen på Liland være ferdig bygget med flerbrukshall og svømmehall.

– Skolen har 150 elever i dag, men den nye skolen vil ha plass til 250 elever, forteller Sisilja Viksund.

Store ringvirkninger
At det er stor interesse for det som skjer i Evenes bekreftes av alle henvendelsene til kommunen. Både privatpersoner og bedrifter er daglig i kontakt med kommunen for å undersøke muligheten for å bosette seg eller etablere ny næringsvirksomhet.

– Det er ingen tvil om at ringvirkningene vil bli store også for det lokale næringslivet. Mulighetene er mange, blant annet innenfor handel, forteller rådmann Rolf Lossius.

Evenes kommune har nylig fått utarbeidet en handelsanalyse som viser at nye arbeidsplasser og ny aktivitet bare innenfor varehandel vil bety en vekst på om lag 78 millioner kroner i 2032 og en økt sysselsetting på 52 personer.

Dette er et moderat anslag på vekst innen detaljhandel. Analysen har ikke tatt for seg vekst i tjenesteytende næringer eller veksten som vil komme i offentlige tjenester som en følge av økt aktivitet og sysselsetting.

– Handelsanalysen er gjort som en start på arbeidet med å få anslått hva vi kan forvente av vekst i perioden fram til 2032. Analysen skal være ett av våre bidrag til næringslivet, som en næringsvennlig kommune. Vi vet at denne type analyser er viktig som en del av beslutningsgrunnlaget for næringsaktører når de skal vurdere utvidelse av eksisterende virksomhet eller for nye aktører som ønsker å etablere seg, sier rådmann Rolf Lossius.

Les mer om Evenes kommune

Les mer om Narvikregionen

Det skal bygges en helt ny skole på Liland i Evenes. Skolen er beregnet til å koste vel 150 millioner kroner og skal ha plass til 250 elever, 100 flere enn i dag.

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter