jernbane_ofotbanen

Narvik kommune er prinsipielt positiv til Nord-Norgebanen, men dobbeltspor på Ofotbanen må bygges først. Det har bystyret i Narvik vedtatt. (Arkivfoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Prinsipielt positiv til Nord-Norgebanen

20. september 2019

Narvik kommune er prinsipielt positiv til Nord-Norgebanen. Det har bystyret i Narvik vedtatt.

Det var duket for nok en jernbanedebatt i bystyret i Narvik denne uken. Politikerne skulle vedta en høringsuttalelse til rapporten fra Jernbanedirektoratet som viser at en jernbane fra Fauske til Tromsø kan komme til å koste 120 milliarder kroner.

I bystyredebatten ble det satt frem flere forslag, men alle politikerne var enige om at dobbeltspor på Ofotbanen må prioriteres før bygging av en Nord-Norgebane.

Det ble også vedtatt at Nordlandsbanen deretter må oppgraderes før det kan bygges ny jernbane. Og når det kan skje må første etappe være Fauske til Narvik før Nord-Norgebanen kan bygges videre fra Narvik til Kirkenes.

Dette er høringsuttalelsen i sin helhet:

«Bystyret er prinsipielt positiv til Nord-Norgebanen. Bystyret mener utredningene på viktige områder kan belyses bedre. Flere av utredningene er gjort på et overordnet nivå.

Det er derfor ikke mulig å gjøre faglige vurderinger av konsekvensene på dette grunnlaget.

Med den bakgrunn mener Bystyret at det må gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) før man kan ta stilling til etablering av en Nord-Norgebane.

For Bystyret i Narvik er etableringen av dobbeltspor på Ofotbanen den viktigste jernbaneprioriteringen, og må gjennomføres snarlig basert på allerede kjent kunnskap, samt kunnskap innhentet i oppstartet KVU for Ofotbanen.

Bystyret mener at det ikke er tilstrekkelig belyst hvordan en eventuell fremtidig Nord-Norgebane vil påvirke Ofotbanen. Dette må avklares i en KVU.

Bystyret viser til utredningen, side 30, hvor det fremkommer at en eventuell fremtidig Nord-Norgebane kan medføre at godsomlastning ved Narvikterminalen kan reduseres og gods kan omlastes ved Storsteinnes. Bystyret mener at det ikke er belyst godt nok hva som ligger i dette, og hvilke konsekvenser dette har. Bystyret ber om en egen utredning på dette, som følger KVUen.

Med henvisning til innspill til Jernbanedirektoratet fra Narvik kommunes næringsselskap Futurum datert 28.08.18 anbefaler bystyret at utviklingen av jernbane i Nord-Norge vurderes i følgende prioriterte rekkefølge:

OFOTBANEN. Dobbeltspor, som vil sikre kapasitetsbehov for kommende utvikling innenfor fiskeri og havbruk i nordre Nordland og sør-midt Troms.  Videre muliggjøre trafikkøkning relatert til øst-vest trafikk, reiselivsutvikling og mineraltransport.

NORDLANDSBANEN. Oppgradering, som vil etablere en bærekraftig logistikkløsning for fiskeri og havbruk på kort og lang sikt for midt- og søndre Nordland.

FAUSKE – NARVIK. Utbygging som vil forbedre forsyningssikkerheten i Nord Norge og bidra til en bedre og bærekraftig logistikkløsning for fiskeri og havbruk.

NARVIK – KIRKENES. Utbygging som vil gjøre landsdelens logistikk bærekraftig og konkurransedyktig.»

Skriv inn søkeord og trykk Enter