rdhuset_sentrum

En positiv og nytenkende kommune

5. november 2018

Narvik kommune skal være positiv og nytenkende og rådmannen skal fremme saker med positiv innstilling. Det har bystyret i Narvik bestemt.

Bystyret i Narvik vedtok for flere år siden at Narvik skal være en «JA-kommune», men dette har ikke vært konkretisert. Tidligere i høst laget derfor rådmann Lars Skjønnås en sak til politikerne der han ba dem slutte seg til at kommunen skal profileres som positiv og nytenkende med fokus på utvikling og vekst.

Annonse

Annonse

I sitt forslag ba også rådmannen politikerne vedta at det skal fremmes saker med positiv innstilling med mindre det finnes tungtveiende grunner for å gi avslag.

Snu utviklingen
– Narvik og Narvikregionen har over mange år hatt en negativ utvikling og slik kan det ikke fortsette, sier Skjønnås. Han viser til at den demografiske utviklingen viser at det blir færre innbyggere og at innbyggerne blir eldre. Dette innebærer lavere inntekter og høyere utgifter for kommunen.

– Klarer vi ikke å snu eskaleres det negative utviklingen og fokuset blir i enda større grad kutt, nedleggelser og innsparinger. For å snu utviklingen til positivitet og få til positiv utvikling av antall arbeidsplasser og økning i folketallet må også kommunen legge til rette for det, sier Lars Skjønnås.

– Vi skal være positiv, se etter positivt utfall i enhver sak med mindre det finnes tungtveiende grunner for det motsatte. Det betyr at når en sak har flere mulige utfall skal saksbehandlerne fremme alternativ innstilling, det vil si vektlegge det positive og det skal gjennomsyre all kommunal saksbehandling, understreker Skjønnås.

Lars Skjønnås

Rådmann Lars Skjønnås. (Foto: Nicola Mulryan/Narvik kommune)

Rådmannen i Narvik kommune understreker likevel at en «JA-kommune» ikke betyr at innbyggere og utbyggere skal få «JA» på alle sine spørsmål og forslag.

God serviceinnstilling
– Men kan de ikke få «JA» så skal de forstå hvorfor og om det eventuelt er mulig å justere litt for å få «JA» neste gang, sier Skjønnås og understreker at kommunen vil sette innbyggere og utbyggere i fokus og at ansatte i Narvik kommune skal fremstå positiv, serviceinnstilt og profesjonell.

– En positiv og nytenkende kommune må preges av velvilje og god serviceinnstilling overfor innbyggerne og næringsliv, mener rådmann Lars Skjønnås og viser til at Narvik kommune skal kjennetegnes gjennom verdiene: «Nytenkende – Raus – Stolt».

– Verdigrunnlaget gir mening i det øyeblikket disse omsettes i handlinger og det å fremstå som en positiv og nytenkende kommune gir et stort ansvar i både kommuneadministrasjonen og blant politikerne, sier Lars Skjønnås.

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter