Ann Kristin Andreassen

Ann Kristin Andreassen er engasjert som prosjektleder i Norinnova Narvik som skal arbeide med nyskaping innen teknologi. (Foto: VINN)

Leter etter de unike ideene

27. mai 2019

I Narvikregionen skal det nå bli lettere å starte og utvikle nye bedrifter som satser på nyskaping innen teknologi. Norinnova Narvik AS er nylig etablert og vil bidra til å utvikle fremtidens næringsliv.

Et av Nord-Norges mest kompetente og erfarne kompetansemiljøer innen kommersialisering av forskning har sammen med Futurum og Narvik Kapital etablert selskapet.

Nyskaping innen teknologi
Et av tilbudene er å gi gründere tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, kapital og nettverk. Målet er å skape verdier og utvikle bedrifter som satser på nyskaping innen teknologi.

Det handler om å bidra til å utvikle fremtidens næringsliv gjennom å kommersialisere gode ideer til nye bedrifter og bidra til å videreutvikle bedrifter som allerede er etablert.

– Vi har som mål å skape verdier og utvikle bedrifter som satser på nyskaping innen teknologi og løsninger samfunnet har behov for både nå og i fremtiden, sier Ann Kristin Andreassen.

Hun er engasjert for å informere om og sørge for at Norinnova Narvik blir kjent i markedet.

Del av økosystemet
Etter hvert vil det bli noen ansatte i selskapet, men styreleder Ingvild Myhre sier det viktigste vil være å ha fokus på jobben selskapet skal gjøre – ikke hvor mange ansatte man har.

– Vi skal være en del av økosystemet som er så viktig for at nye bedrifter kan vokse og gro, sier Myhre.

Og hun vet hva hun snakker om, Narvik-kvinnen som har erfaring fra en rekke ledende stillinger innen privat og offentlig sektor gjennom mange år.

Hun har blant annet vært administrerende direktør i Telenor Mobil, vært med å etablere Norges tredje mobiloperatør, vært leder av forskningsrådet og har hatt og har fortsatt en rekke styreverv.

Ingvild Myhre er blant annet styreleder for NTNU Accel, en inkubator for oppstartbedrifter spunnet ut av forskning på NTNU i Trondheim og hun er styreleder for IVT-fakultetet på universitetet i Narvik.

Ingvild Myhre

Ingvild Myhre er styreleder i Norinnova Narvik AS.

Norinnova Technology Transfer
I styret for Norinnova Narvik har hun fått med seg Asbjørn Lilletun, Terje Steinsund og Trond C. Husjord.

Selskapet eies av Norinnova Technology Transfer AS (34 prosent) og av Futurum AS og Narvik Kapital AS med 33 prosent hver.

I over 25 år har den største aksjonæren Norinnova, samarbeidet tett med forskere og ledende forskningsmiljøer i Nord-Norge for å nyttiggjøre innovasjonskraften i nord.

Resultatet har blitt viktige bidrag til etablering av helt nye bedrifter, samt å styrke eksisterende bedrifter gjennom nye produkter og tjenester.

Blant eierne er Norut, SIVA, Troms Kraft, Equinor Energy AS, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Helse Nord, UiT Norges Arktiske Universitet, Hurtigruten og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Nettverk i ryggen
– Vi har et veldig godt utgangspunkt med Norinnova som har gjort dette med suksess i mange år og som vi kan lene oss mot. Vi har et stort og godt nettverk i ryggen når vi nå går i gang med jobben i Narvik, sier Ingvild Myhre.

Hun understreker at selskapet vil samarbeide både nordover og sørover og nevner spesielt UiT, Norges Arktiske Universitet og Nord universitet i Bodø.

– Men vil vi også samarbeide med universitetsmiljøene i Trondheim, Ålesund og Oslo. Bare for å nevne noen, sier Myhre.

Norinnova Narvik vil nå komme i kontakt med de som har en unik teknologibasert idé med vekstpotensial.

Løse fremtidens utfordringer
– Vi tar gjerne utgangspunkt i de naturgitte forutsetningene vi har i Narvik med transport og logistikk, men også mulighetene havet gir som for eksempel oppdrett og selvsagt mulighetene som finnes innen helseteknologi, sier Ingvild Myhre.

Som et av tilbudene har selskapet lansert «Arctic startup» – der ideer, gründere, akademia, næringsliv og det offentlige skal kobles for å løse fremtidens utfordringer.

– Gjennom Arctic startup vil vi blant annet kunne finne aktuelle partnere, pilotkunder, mentorer og investorer, sier prosjektleder Ann Kristin Andreassen.

Har arbeidet lenge
Norinnova vil også arrangere ulike seminarer og workshops i Næringslivets Hus der selskapet har kontorer.

Narvik kommunes næringsselskap, Futurum har i lengre tid arbeidet for å få etablert et slikt selskap i Narvik.

– Vi er godt fornøyd med at vi har kommet i gang. Det er en viktig etablering, sier administrerende direktør Terje Steinsund i Futurum AS.

Han opplyser at det har vært viktig for Futurum å selskapet etablert, men at Futurum ikke har målsetting om å være eier i et langsiktig perspektiv.

– Kommer det inn andre strategiske eiere vil det bare være en fordel, sier Steinsund.

Norinnova Narvik har mye informasjon tilgjengelig på sine nettsider.

Skriv inn søkeord og trykk Enter