lkab-malmtog

LKAB har startet 2019 med høyere omsetning og bedre resultat enn på flere år. (Foto: G. Rúnar Gudmundsson / Alm & ME)

Overskudd på 2,9 milliarder etter tre måneder

30. april 2019

Omsetningen økte og resultatet ble bedre for LKAB i årets tre første måneder. Det skjer selv om produksjonen var lavere og vanskelige værforhold i Narvik førte til flere stopp i utskipningen.

Av en omsetning på vel 7,3 milliarder kroner netto i første kvartal i år, satt LKAB igjen med like i underkant av 2,9 milliarder kroner. Det gir et gjennomsnittlig resultat på vel 966 millioner kroner i måneden.

Høye jernmalmpriser
I årets første kvartal omsatte selskapet for vel en milliard kroner mer enn samme periode i fjor og resultatet er 23 prosent høyere enn i 2018.

I sin kvartalsrapport skriver LKAB at resultatet først og fremst skyldes høye jernmalmpriser og en sterk dollar. Den gjennomsnittlige globale spotprisen på jernmalm var første kvartal på 83 dollar per tonn, ni kroner mer per tonn enn i 2018. LKAB får imidlertid bedre betalt fordi selskapet selger mest pellets som er et videreforedlet produkt av jernmalm.

Det økonomiske resultatet første kvartal i år ble negativt påvirket av lavere leveranser og vinterens vanskelige værforhold i Narvik havn som førte til at malmutskipningen måtte stoppe flere ganger.

– Vi har hatt flere kvartal med gode markedsvilkår og den langsiktige trenden der stålprodusenter etterspør råvarer som gir høyere produktivitet og lavere utslipp av karbondioksid er sterk, sier konsernsjef Jan Moström i LKAB.

Leter etter mer malm

lkab_illustrasjon

Malmkroppen i Kiruna kan sammenlignes med en stor skive som går skjevt ned i berggrunnen. Siden 1900 har LKAB brutt den i 4,5 kilometers lengde med en bredde på 80 til 120 meter. Først som dagbrudd, og deretter under jord siden starten på 60-tallet. De eksakte volumene under hovednivået nede på 1365 meter er ennå ikke kartlagt. (Illustrasjon: LKAB)

Det svenske statseide selskapet bruker nå mer penger enn tidligere på leting etter mer malm i Kiruna.

I oktober i fjor ble det kjent at malmen ikke fortsetter nedover med samme volum som man tidligere har trodd. De kjente forekomstene av malm rekker ikke lengre enn til 2035, derfor må det nå søkes mer intensivt etter drivverdige forekomster.

LKAB-konsernet omsatte for nesten 26 milliarder kroner i 2018 og har ca. 4.200 ansatte i 12 land.

På selskapets generalforsamling 25.april ble det vedtatt å gi eieren et utbytte på vel 3,1 milliarder kroner for 2018.

På generalforsamlingen ble den tidligere svenske statsministeren Göran Persson gjenvalgt til styreleder.

Skriv inn søkeord og trykk Enter