Sykehus

Bak sykehjemmet på Furumoen skal det nye sykehuset og kommunens nye helsehus bygges. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Ny hovedform på sykehuset

24. oktober 2019

Det arbeides nå med en helt ny hovedform for den nye sykehusbygningen på Furumoen. Arkitektene har plassert funksjonene i fire etasjer og bygget skal knyttes til kommunens helsehus.

– For tiden jobber vi med forprosjektet som etter planen skal være ferdig til behandling i styret i UNN og Helse Nord innen sommeren neste år. Det forteller Viggo Søderblom til Nytt fra Narvikregionen. Han er prosjektleder for sykehusbygget.

Aktiv brukermedvirkning
Forprosjektet vil være utgangspunkt for detaljering og bygging av det nye sykehuset og foreløpig arbeides det blant annet med et spesielt program for de ulike funksjonene sykehuset skal ha og hvor disse skal plasseres i bygget.

Prosjektledelsen har lagt til rette for at brukerne kan påvirke innhold og tjenester i det nye sykehuset og det har vært arrangert flere workshoper for brukerne av sykehuset.

Hensikten er at pasienter og pårørende skal komme med ideer og sparringspartnere for fremtidens pasientforløp samt innretning og utforming av det nye sykehuset.

I et nyhetsbrev berømmes ansatte og brukere som bidrar i prosjektet med tid, kunnskap og engasjement.

– Det gjøres en kjempebra innsats og jobb, skriver prosjektlederne Viggo Søderblom og Lars Rye.

UNN Narvik

Gjennom brukermedvirkning og teknisk medvirkning arbeides det nå med en helt ny hovedform på sykehusbygningen, sammenlignet med tidligere arkitektskisser. Gammel skisse til venstre. (Skisser: Arkitema)

Samarbeider med kommunen
Prosjektgruppa for nye UNN Narvik og Narvik kommunes helsehus arbeider sammen for å få en god tilpasning av byggene. I tillegg skal sykehusets akuttmottak og den kommunale legevakten integreres.

Helsehuset vil utgjøre en betydelig del av bygningsmassen på Furumoen med ca. 7.000 kvadratmeter. Her vil kommunen blant annet ha sitt rehabiliterings-, etterbehandlings- og opptreningstilbud (REO).

UNN og Narvik kommune samarbeider om reguleringsplan og forprosjekt med mål om at både sykehuset og helsehuset kan tas i bruk samtidig.

– Planen er fortsatt å være ferdig med bygningen rundt årsskiftet 2022/2023. Deretter vil det være en omfattende prøvedrift før sykehuset kan tas i bruk, opplyser Viggo Søderblom.

Tunellen som skal være hovedvei fra E6 og inn til det nye sykehuset er nesten ferdig og hovedtyngden av anleggstrafikk går allerede gjennom tunellen. Den vil imidlertid ikke bli åpnet før vanlig trafikk før det nærmer seg åpning av sykehuset.

Furumoen

Hovedveien til det nye sykehuset på Furumoen går via en tunell fra E6. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Skriv inn søkeord og trykk Enter