skolekorpset_2019

Narvik skolekorps søkte og fikk «medvindmidler» fra Nordkraft. Hvert år gir selskapet flere hundre tusen kroner til lag og foreninger i Narvik kommune. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Skolekorpset fikk medvind fra Nordkraft

18. mai 2019

De spilte godt og mange av dem spilte med nye uniformer på årets 17.mai.  I fjor fikk Narvik skolekorps penger fra Nordkraft. I år får flere lag og foreninger muligheten.

I forbindelse med utvidelsen av vindparken på Nygårdsfjellet valgte Nordkraft å gi lokalsamfunnet en samfunnspakke ut over lovpålagte skatter og avgifter. Samfunnspakken består av flere deler og en av disse er de såkalte «Medvindmidlene».

Mange søker
I vindparkens første driftsår – i 2012 – ble det delt ut én million kroner og hvert år siden har det blitt delt ut over 400 000 kroner. Beløpet indeksreguleres hvert år og i fjor ble det delt ut 460.000 kroner.

– Mange lag og foreninger søker om penger og vi har så langt fått inn godt over 30 søknader, opplyser kommunikasjonsansvarlig Vigdis Bogholm i Nordkraft.

I år er søknadsfristen 20.mai og lag og foreninger som driver organisert innenfor kultur og idrett i Narvik kommune kan søke. Friluftsliv er ikke inkludert i ordningen da det finnes en lignende ordning, kalt Sildvikmidlene.

Kultur og idrett
I 2018 kom det inn 35 søknader på til sammen nesten to millioner kroner. Blant dem var Narvik skolekorps som fikk penger til å kjøpe ti nye uniformer, Narvik ryttersportsklubb, Narvik Teaterlag og Kvitsandøra velforening.

– Medvindmidlene skal brukes til å skape aktivitet innen kultur og idrett i Narvik kommune, sier Vigdis Bogholm.

Det kan søkes om midler til arrangementer, aktiviteter, utstyr eller generell drift.

På Nordkrafts nettsider finnes mer informasjon om Medvindmidlene og link til søknadsskjema.

Skriv inn søkeord og trykk Enter