nytt-sykehus_styringsgruppe_andersen-m.fl_

Organisasjonsutviklingen av Nye UNN Narvik pågår for fullt ved det nåværende sykehuset, og representanter for prosjektet gleder seg over at byggekontrakten nå er signert og tar prosjektet inn i en ny fase. Fra venstre: Lene Finsveen (seksjonsleder laboratoriemedisin UNN Narvik), Gry Andersen (Driftssjef UNN Narvik), Lisa Augensen (leder Rus- og avhengighetsmedisin UNN i Håkvik), Ove Laupstad (avdelingsleder medisin UNN Narvik), Lars Kristian Rye (OU bygg, stabssenteret UNN), Ola Sollie (drop out-teamet russeksjonen UNN Narvik) og Pernille Haraldsen (overlege anestesi). (Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge)

Jobber for et godt nytt sykehus

16.april 2019

Nå skal planene for det nye sykehuset på Furumoen konkretiseres gjennom et forprosjekt. Universitetssykehuset Nord-Norge har inngått avtale med entreprenørfirmaet HENT om utarbeiding av forprosjektet og prosjektering av sykehuset.

Arbeidet med forprosjektet startet denne måneden og skal pågå frem til desember 2019.

Komplekst byggeprosjekt
– Det er et stort steg vi nå tar med å konkretisere planene for det nye sykehuset i Narvik. Nå skal sykehuset ta form. Det blir viktig å få til et godt samarbeid med mange parter som har interesser i dette prosjektet, sier administrerende direktør i UNN, Anita Schumacher i en pressemelding.

Entreprenørfirmaet HENT skal sammen med Architema Arkitekter og rådgivere fra Rambøll samarbeide med UNN HF og Sykehusbygg HF.

– Sykehus er svært komplekse byggeprosjekt. For oss er det derfor spennende å få være med å konkretisere planene for det nye sykehuset i Narvik, sier nestleder i avdelingen for kalkulasjon og innkjøp i HENT, Arnt Skogan.

Engasjerte medarbeidere
Det skal utarbeides detaljerte tegninger av bygg og utearealer samt planlegges hvilken virksomhet som skal være i alle rom i det nye sykehuset. Målet er å utvikle et godt konsept som styret i Helse Nord RHF kan fatte endelig vedtak om å bygge.

I det nye sykehuset skal fagområdene somatikk, psykisk helse og rusbehandling integreres for å ivareta pasientenes helse på en helhetlig måte.

Det nye sykehuset skal dermed erstatte både det gamle sykehuset på Sykehushaugen og alle bygningene i Håkvik.

– Vi er glad for at prosjektet nå går inn i en ny fase med etablering av forprosjektet. Vi er godt i gang med organisasjonsutviklingen for Nye UNN Narvik, og er rigget for det videre arbeidet. Vi har mange engasjerte medarbeidere og brukere som vil bidra med å etablere et nytt integrert sykehus, sier driftssjef Gry Andersen ved UNN Narvik.

Det nye sykehuset er beregnet å koste 2,2 milliarder kroner og skal være ferdig sommeren 2022. Etter en innkjøringsperiode skal sykehuset etter plan være klart til bruk ved årsskiftet 2022/23.

2kontraktsinngelse-forprosjekt_nyeunnnarvik_img_5725

Utbyggingsleder i UNN, Tor-Arne Hanssen (t.v.) og nestleder i avdeling for kalkulasjon og innkjøp i HENT, Arnt Skogan er fornøyde med at kontrakten om forprosjekt for nytt sykehus i Narvik nå er underskrevet.

Skriv inn søkeord og trykk Enter