dsc_1066_2

Den gamle Parken ungdomsskole fra 1965 er revet og grunnarbeidene til den nye skolen er godt i gang. Den nye skolen har plass til 600 elever og bygget inkluderer flebrukshall og turnhall. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Millionkontrakt til Narvikfirma

10.april 2019

Byggingen av en ny ungdomsskole i Narvik gir mye arbeid også til lokale firmaer. Landskapsentreprenøren A. Markussen AS har fått en kontrakt verdt 40 millioner kroner.

Firmaet som ble startet av Almar Markussen i 1978 er kontrahert av hovedentreprenør Hent AS til et av de største enkeltoppdraget i firmaets 40 år lange historie.

Annonse

Har engasjert underentreprenør
Kontrakten baserer seg på komplett grunn- og utenomhusarbeid som omfatter et uteareal på ca. 15000 kvadratmeter hvor det tilrettelegges for moderne park- og aktivitetsareal tilpasset skolen og elevenes behov.

Prosjektet er allerede kommet godt i gang og A. Markussen har engasjert Rolf Jørgensen AS som underentreprenør for grave- og sprengningsarbeider.

I tillegg til skolebygget skal det etableres turnhall, flerbrukshall og ballbinge, trimpark og trampolinepark. I tillegg skal det blant annet anlegges nye turstier, gapahuk og bålplass i Gulbransons park.

A. Markussen AS har flere tilsvarende referanseprosjekter å vise til i landsdelen, blant annet Breivang og Gyllenborg Skole i Tromsø, samt Nye Harstad skole og Valnesfjord Skole som begge ble ferdigstilt sommeren 2018.

På sistnevnte prosjekt var bedriften også engasjert av Hent AS for grunn- og utenomhusarbeid. Selskapet har også hatt flere andre større prosjekter for Hent AS de siste årene.

Endringer i ledergruppen
Grunnet stor tilgang på oppdrag og økt fokus på prosjektstyring, velger A. Markussen AS å gjøre mindre endringer internt i ledelsen. Dette vil også medføre forsterket fokus på den daglige driften ved alle firmaets avdelinger.

Almar Markussen som i dag er arbeidende styreleder i selskapet går inn i en tydeligere rolle i den daglige driften. Caroline Markussen som er en av hovedeierne i selskapet overtar rollen som daglig leder.

Hun har vokst opp i familiens selskaper og har solid erfaring med ulike roller i familiens selskaper og styrer. Caroline har en bachelor i markedskommunikasjon fra BI og Mastergrad i administrasjon og ledelse fra Nord universitet.

Annonse

Har fulle ordrebøker
Mats Jørgensen er medeier i selskapet og har solid erfaring som prosjektleder for prosjekter i denne skalaen, og går inn i lederteamet med stillingen som produksjonssjef med overordnet rolle som fag- og prosjektansvarlig.

Dette for å sikre god og kontinuerlig fremdrift ved Narvik ungdomsskole og ved bedriftens avdelinger i Narvik, Harstad og Tromsø.

– Vi har ordrebøkene fulle og ser det nødvendig å gjøre tiltak for å sikre ressursbruk, fremdrift og faglig ledelse på de prosjektene vi har, sier Almar Markussen.

Han understreker at det spesielt er viktig å vareta prosjektet Narvik Ungdomsskole som er et av selskapets større prosjekter.

– Narvik kan se frem til en flott skole med tilhørende utearealer som etter planen skal stå ferdig til skolestart 2020, sier Markussen.

Ny prosjektansvarlig
A.Markussen har nylig også ansatt ingeniør Roger Hilling (36) som ny prosjektansvarlig i selskapet. Han kommer fra lederstilling i Veidekket Entreprenør AS hvor han har jobbet de siste åtte årene og opparbeidet seg bred kompetanse innen ledelse og gjennomføring av ulike kontraktsformer i bransjen.

– Vi er svært glad for at Roger har takket ja til stillingen. Han vil tilføre oss betydelig kompetanse og erfaring fra bransjen og vil styrke selskapet i rollen som prosjekt- og anleggsansvarlig. Vi ser frem til å bygge videre på et allerede godt team, med Roger på laget, sier fag- og prosjektansvarlig Mats Jørgensen.

Kilde: Pressemelding/artikkel fra A.Markussen AS

Skriv inn søkeord og trykk Enter