havbruk

Kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen får i dag flere millioner kroner fra statens havbruksfond. (Foto: Norges Sjømatråd)

Milliondryss til havbrukskommunene

24. oktober 2019

I dag får Narvik og de andre havbrukskommunene i regionen over 17 millioner kroner fra statens havbruksfond.

– Igjen får kommunene som legger til rette for havbruk en velfortjent belønning, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

  • Narvik kommune får 173.337 kroner
  • Ballangen kommune får 4.048.431 kroner
  • Tysfjord kommune får 1.846.711 kroner
  • Evenes kommune får 173.337 kroner
  • Tjeldsund kommune får 5.346.674 kroner
  • Gratangen kommune får 5.852.242 kroner

Gir store inntekter
Havbruksfondet ble opprettet i 2016, for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Inntektene kommer fra tildeling av ny kapasitet, hvorav 20 prosent går til staten og 80 prosent til kommunal sektor og fordeles gjennom Havbruksfondet.

Den første utbetalingen via Havbruksfondet kom i desember 2017 og var på 60 millioner kroner. I 2018 ble det utbetalt 2,7 milliarder kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner.

Årets utbetaling fordeler 458 millioner kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.

Arbeidsplasser og aktivitet
– Jeg er håper at enda flere kommuner og fylkeskommuner ser gulroten som ligger i Havbruksfondet, og at det stimulerer til at næringen kan fortsette å vokse. Dette betyr arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, og er penger kommunene kan bruke på å utvikle tilbudet til innbyggerne sine innen helse, skole, infrastruktur eller andre områder, sier Nesvik.

– Det er både riktig og viktig at kommuner som tilrettelegger for havbruk får ta del i den verdiskapingen som genereres langs kysten. Derfor er det en selvfølge at de får en kompensasjon for den jobben de gjør med å legge til rette for havbruksnæringen, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Høyre.

Midlene som utbetales i år stammer fra inntektene fra tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018. Det ble innbetalt om lag 4 milliarder kroner for nye tillatelser i 2018, og 80 prosent av dette utbetales til kommunene og fylkeskommunene gjennom Havbruksfondet.

Det meste ble utbetalt i 2018, men en andel er holdt tilbake til årets utbetaling. Den største delen av utbetalingen i 2019 går til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.

Skriv inn søkeord og trykk Enter