Frydenlund_Narvik

I dag er det gule skolebygget (tidligere Villaveien barneskole) ikke i bruk. Elevene ved Frydenlund skole bruker det røde og det grønne bygget samt et midlertidig modulbygg. I området kan en ny barneskole bli bygd i tillegg til den videregående skolen.

Skal bruke milliardbeløp på skoler i Narvikregionen

19. oktober 2018

Det planlegges investeringer for over to milliarder kroner i nye skolebygg i Narvikregionen de neste årene. Nye ungdomsskoler, ny barneskole og ny videregående skole er blant prosjektene som skal gjennomføres.

I tillegg er det gjennomført renovering og større vedlikeholdsarbeider på flere andre skolebygg og det skal gjøres arbeid for om lag 200 millioner kroner på universitetet i Narvik.

Nye ungdomsskoler
– Dette er tidenes skolesatsing og uttrykk for en bevisst satsing på bolyst. Vi ønsker å bli flere og ønsker tilflyttere velkommen. Da må det skapes flere arbeidsplasser og det må satses på bolyst og det arbeider vi offensivt med, sier rådmann Lars Skjønnås i Narvik kommune.

Da Skjønnås presenterte sitt budsjettforslag for bystyret i Narvik lå det også en omfattende investering i flere nye bygg, de neste årene skal det brukes flere hundre millioner kroner. I tillegg foreslås det å lage en oppvektssenter i Bjerkvik der barnehagen flyttes inn i samme bygg som skolen.

Lars Skjønnås

Rådmann Lars Skjønnås sier at Narvik kommune bevisst satser på bolyst og nye skolebygg kan også sees på som endel av en slik satsing. (Foto: Nicola Mulryan/Narvik kommune)

I Narvik sentrum er det satt opp brakkerigger for både barne- og ungdomsskoleelevene, men dette vil være en høyst midlertidig løsning. Allerede i høst skal den tidligere Parken ungdomsskole rives og erstattes av en ny skole som har en kostnadsramme på omlag 300 millioner kroner. Den nye skolen skal etter planen være ferdig om halvannet år, til skolestart i 2020.

Parken ungdomsskole

Parken ungdomsskole ble bygget på slutten av 1960-tallet og skal nå rives for å gjøre plass til en sammenslått skole, Narvik ungdomsskole.

På Liland i Evenes kommune skal det også bygges en ny ungdomsskole. Det er gjort et kostnadsoverslag på 153 millioner kroner og den nye skolen skal stå ferdig i 2021.

– Skolen har 150 elever i dag, men den nye skolen vil ha plass til 250 elever, sier ordfører Sisilja Viksund i Evenes kommune.

Annonse

Ny barneskole
I Narvik sentrum skal det også investeres i en ny barneskole. Det er så langt ikke bestemt hvor den nye barneskolen skal bygges, men det har tidligere vært antydet at en ny barneskole kan komme til å koste omlag 150 millioner kroner.

I løpet av noen få år skal det også bygges en ny videregående skole i Narvik.  I Nordland fylkeskommunes økonomiplan for 2018 – 2021 er den nye skolen oppført med en kostnadsramme på vel 1,2 milliarder kroner. Dette er et grovt estimat og det er foreløpig satt av en million kroner til planlegging.

Sammen med Narvik kommune arbeider fylkeskommunen med en felles reguleringsplan. Det er vedtatt at det gamle «Gymnaset» i Narvik skal rives for å få på plass en ny skole med plass til 1000 elever. Dette vil bli det største skolebyggprosjektet i Nordland noen gang. Det samlede arealbehovet er på 24 000 kvadratmeter. Narvik videregående skole har i dag tre studiesteder som skal samles på ett sted. Skolen har i dag om lag 900 elevplasser og 230 ansatte.

ny_vgs_narvik

Dette er planen for en ny videregående skole i Narvik. (Illustrasjon: Arktitektskap)

Også på Universitetet i Narvik skal det gjennomføres omfattende arbeid. Det er satt av 200 millioner kroner til ombygging og tilpassing til dagens undervisningsbehov. I tillegg skal tak, fasade og vinduer etterisoleres og skiftes på den gamle delen. Arbeidene starter våren 2019 og etter ett år skal campus Narvik være ferdig modernisert.

uit_narvik_opprusting_ill_statsbygg

Det skal blant annet gjøres oppgradering av glassgate, kantine og servicesenteret på Universitetet i Narvik. (Illustrasjon: Statsbygg)

Det kan knapt finnes andre regioner i landsdelen hvor det skal investeres mer i skolebygg enn det som skal gjøres i Narvikregionen de neste årene

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter