lkab_2

LKAB har hittil i år solgt mer malm og tjent flere milliarder enn på samme tid i fjor. (Arkvifoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

– Markedet er ekstremt

15. august 2019

Malmen ruller ut og milliardene inn for LKAB. Hittil i år har selskapet tjent mer penger enn i hele 2018.

Etter første halvår har selskapet et driftsresultat vel 6,6 milliarder svenske kroner. Etter å ha betalt vel 1,6 milliarder i skatt, gjort avskrivninger og avsettinger sitter selskapet igjen med 5, 940 milliarder kroner. I 2018 ble årsresultatet vel 5,2 milliarder kroner.

Solgte mer malm
Resultatet etter første halvår er 166 prosent høyere enn i fjor. Årsaken er høyere priser for høyforedlede jernmalmsprodukter og sterkere dollarkurs, men også at LKAB produserte og solgte mer malm i andre kvartal enn på samme tid i fjor.

Den gjennomsnittlige globale spotprisen for jernmalmprodukter nådde i andre kvartal det høyeste nivået på fem år og var på 118 dollar per tonn ved utgangen av kvartalet.

Snittprisen var 100 dollar per tonn andre kvartal i år og 83 dollar per tonn første kvartal i år. En betydelig økning fra fjerde kvartal i fjor da prisen var 65 dollar per tonn.

Én milliard i måneden
Første halvår omsatte LKAB for vel 16,5 milliarder kroner og sitter altså igjen med et overskudd på nesten én milliard kroner i måneden.

– Markedet er på mange måter ekstremt akkurat nå. Markedspriser og valutakurser er likevel ikke noe vi råder over, derfor arbeider vi fokusert for å verne konkurransekraften slik at vi er forberedt når konjukturen snur, sier konsernsjef Jan Mostöm i LKAB.

Og akkurat det er nok en smart strategi. I august har jernmalmprisen sunket betydelig og LKAB skriver i sin delårsrapport at selskapet på kort sikt risikerer en nedgang i malmleveransene.

Neste generasjon LKAB
Stålindustrien i Europa får nå lavere pris på sine produkter og har redusert produksjonen. I tillegg prioriterer selskapene å kjøpe billigere jernmalm med lavere kvalitet.

LKAB fortsetter derfor arbeidet med fokus på stabilitet, lønnsomhet og forbedre produktivitetsforbedringer.

– Det handler om kostnadskontroll, produksjonsstabilitet, økede volumer og investeringer i utvikling av neste generasjon LKAB, sier Jan Moström.

Skriv inn søkeord og trykk Enter