lysbilde1

Over 300 boligtomter er byggeklare i Narvikregionen og nå starter Narvikfjellet detaljregulering av et nytt boligområde.

Mange nye boligområder

2.desember 2018

Det finnes godt med areal for å bygge boliger i Narvikregionen. Over 1.000 tomter er ferdigregulert og flere av dem er klargjort for å starte bygging.

Narvik kommunes eiendomsselskap Narvikgården kartla for et par år siden muligheten for boligbygging i flere av kommunene i Narvikregionen. Selv om noen tomter nå er tatt i bruk finnes det fortsatt mange muligheter for de som ønsker å kjøpe boligtomt.

Annonse

Annonse

Nødvendig infrastuktur
– Kartleggingen har ikke vært oppdatert etter at den først ble gjort, men bortsett fra at det er solgt og i ferd med å bygges på 76 boligtomter i Narvikfjellet tror vi ikke det har skjedd veldig store endringer, sier administrerende direktør Erik Sommerli i Narvikgården AS. Både private og kommunale eiendommer er kartlagt.

eriksommerli_web

Administrerende direktør Erik Sommerli i Narvikgården AS viser til at det er mange attraktive boligområder i flere kommuner.

Kartleggingen ble gjort i kommunene Gratangen, Evenes, Narvik og Ballangen. Totalt ble det funnet over 1.100 ferdig regulerte boligtomter og over 300 av disse er byggeklare. Disse boligtomtene er i blant annet i Bogen og på Liland, i Bjerkvik, i Gratangen, i Ballangen og i Narvik sentrum. Dette er boligtomter som har nødvendig infrastruktur og hvor det bare er å sende byggesøknad til kommunen.

I tillegg er flere boligområder regulert og avsatt i kommunedelplaner i alle disse kommunene og noen steder er det startet også arbeid med detaljregulering. Så snart detaljreguleringen er gjort vil tomter bli lagt ut for salg.

Ved flyplassen
I Evenes kommune er boligområdene konsentrert til Liland og Bogen, men det er også byggeklare boligtomter og fremtidige boligareal ved flyplassen. I løpet av de neste årene blir det etablert flere hundre nye arbeidsplasser ved flystasjonen på Evenes, men så langt har eiendomsmeglere vi har vært i kontakt med ikke opplevd den store interessen fra ansatte i forsvaret.

I Bjerkvik er det i kommunedelplanen regulert areal for ca. 80 nye boliger, for noen av disse er det satt begrensninger på grunn av støysoner som er satt rundt forsvarets skytefelt. Det er ventet økt interesse for å bosette seg i Bjerkvik når flystasjonen på Evenes er ferdig og etter at Hålogalandsbrua har åpnet. Det vil da ta om lag 13 minutter mellom Narvik og Bjerkvik.

Daglig leder Tone Viklem Olsen i Narvik Meglern tror Bjerkvik vil bli enda mer attraktivt i fremtiden.

toneviklemolsen_web

Tone Viklem Olsen er daglig leder i Narvik Meglern AS

Attraktivt boligområde
– Flere forsvarsansatte som vurderer å bosette seg i området har vært i kontakt med oss og da er det som regel spørsmål om boligmulighetene i Bjerkvik, sier Viklem Olsen.

Johnny Bolle som er daglig leder i meglerselskapet Jenssen & Bolle har så langt ikke hatt kontakt med forsvarsansatte som ønsker å etablere seg i Narvikregionen, men tror også Bjerkvik blir mer attraktiv i årene som kommer.

– Jeg kan ikke si at jeg ser noe press i boligmarkedet i Bjerkvik, men det vil nok gradvis bedre seg, sier Bolle.

Etter at Hålogalandsbrua er tatt i bruk vil også Øyjord kunne bli et attraktivt boligområde, men dette ligger mange år frem i tid. En mulighetsstudie viser at det kan bli over 800 boligtomter på Øyjord, forutsatt at infrastruktur med vei, vann og kloakk er løst.

Nytt boligfelt
I Narvik sentrum har det de siste årene blitt bygget flere leilighetsbygg. Flere er på tegnebrettet og noen er under bygging.

For tiden bygges det på de fleste av de 76 tomtene som ble solgt i Narvikfjellet og nå har Narvikfjellet også startet detaljregulering av et nytt boligfelt. Det såkalte Kobberstadfeltet er et boligområde som er omtrent like stort som det første boligfeltet der det nå pågår bygging av på 76 tomter.

kobberstad_web

Det er nå satt i gang detaljregulering av et nytt boligområde, til venstre like inntil alpinanlegget. Området ligger like ovenfor Reinveien (det mørke feltet midt på bildet).

– Det nye området vil bli på ca. 70 boligtomter og bebygd med en litt annen type boliger, blant annet flere mindre leilighetsbygg, forteller daglig leder Florian Aschwanden i Narvikfjellet AS.

Han regner med at det nye boligfeltet er klar til å bebygges fra rundt 2021, etter planen skal salget av boligtomter starte i 2020. I det samme området er det også regulert for ca. 200 hyttetomter.

Det er også planer for etablering av andre boliger på tomta der det tidligere asylmottaket i Narvik ble drevet og det er også planer om etablering av leilighetsbygg i strandkanten i Vassvik.

vannkanten

Det er planlagt å fylle ut i sjøen for å få plass til en trinnvis utbygging av vel 40 leiligheter i ved småbåthavna i Narvik.

I Narvik sentrum er det også ledige boligområder andre steder og det er i tillegg lagt opp til en fortetting av boliger i Narvik sentrum, i Beisfjord, på Ankenes og i Håkvik. Det er også en framtidig boligreserve på Framnes, i området som ligger tilstøtende til den gamle flyplassen. Her er det to mulige boligområder.

Også i Ballangen og i Gratangen er det boligareal tilgjengelig.

Annonse

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter