Bjerkvik

En egen nærings- og utviklingsstrategi skal gjøre Bjerkvik til en enda mer attraktivt samfunn å bo i og flytte til. (Arkivfoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

En «Bjerkvikstrategi» skal sikre vekst

26. april 2019

En egen Bjerkvikstrategi skal bidra til flere innbyggere og arbeidsplasser i Bjerkvik. – Vi har en målsetting om 150 nye bosatte i Bjerkvik innen 2025, sier administrerende direktør Terje Steinsund i Futurum.

Futurum er Narvik kommunes næringsutviklingsselskap og har tatt initiativ til strategien for den attraktive bydelen.

Sammen med Evenes
Forsvarets kraftsamling skaper store muligheter for Evenes og nye Narvik som fra neste år blir de to kommunene i Ofoten, lengst nord i Nordland. Sammen med Evenes ønsker Narvik kommune å legge til rette for økt bosetting i begge kommunene.

– Dagens demografiske utvikling i regionen må reverseres og det må fokuseres på hvordan vi sammen får snudd dette over til en økning av folketallet. Dette handler spesielt om å beholde og utvikle offentlige tilbud innen utdanning, helse, sikkerhet og samferdsel, sier rådmann Lars Skjønnås i Narvik kommune.

Han viser til at både Evenes og Bjerkvik er stor på logistikk der Evenes har flyplassen og i Bjerkvik møtes E6 og E10.

– Næringsområdene på Medby, Herjangshøgda og Enrum passer perfekt til ytterligere etableringer innen transport og logistikk, og det pågår for tiden viktig reguleringsarbeid på alle tre næringsområdene, sier Skjønnås.

Et attraktivt samfunn
Strategien skal bidra til at bedrifter og mennesker med direkte eller indirekte tilknytning til transport/logistikk og Forsvarets satsing i Ofoten skal etablere og bosette seg i bydelen.

– Bjerkvik er og skal bli et enda mer attraktivt samfunn å bo i og flytte til, sier Terje Steinsund.

terjesteinsund

Administrerende direktør Terje Steinsund i Futurum AS er prosjektansvarlig for arbeidet med Bjerkvikstrategien. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Arbeidet med Bjerkvikstrategien er i gang og det er etablert en styringsgruppe som skal bistå i arbeidet.

Gruppen består av Svein Erik Kristiansen (Narvikregionen Næringsforening), Karl Erik Karlsen (Bjerkvik Tekniske Verksted), Tone Rustad (Bjerkvik Aktiv), Hanne Karin Bjørnå (Visinor AS) og Per Kristian Bruun (Forsvaret).

Terje Steinsund er prosjektansvarlig og seniorrådgiver Kjetil Blix Strokkenes i Futurum er prosjektleder for arbeidet som skal gjøres. Andre prosjektmedarbeidere vil bli tilknyttet prosjektet ved behov.

Presenteres for politikerne
Rådmann Lars Skjønnås i Narvik er glad for at prosjektet snart kan presenteres for politikerne.

– Det er nødvendig å gjøre politiske vedtak som også bidrar til å gjøre bydelen til et attraktivt sted for unge mennesker å bosette seg, sier han.

– Eksempler kan være kommunikasjon, barnehage- og skoletilbud og offentlige fritidstilbud, sier Skjønnås og legger til at det det også må legges til rette for å utvikle tomter og bygge nye leiligheter og boliger.

En positiv holdning
Terje Steinsund opplyser at «Bjerkvikstrategien» skal bidra til å skape et positivt engasjement som igjen vil bidra til å markedsføre området.

– Bjerkvik har mye som er attraktivt å tilby for tilflyttere, det skal vi få satt fokus på i de tiltakene som skal gjennomføres. Vi skal blant annet gjøre direkte markedsføring mot folk som kan tenke seg til å bosette seg i Bjerkvik, sier Steinsund.

I løpet av våren skal strategien fylles med innhold og økonomien som er nødvendig for å gjennomføre tiltakene må også på plass.

– Jeg regner med at vi har dette på plass innen sommerferien, sier Steinsund.

For fire tettsteder
Rådmann Lars Skjønnås sier at erfaringene fra strategiarbeidet for Bjerkvik vil bli viktig når det skal lages strategier også for andre deler av den nye kommunen.

Lars Skjønnås

Rådmann Lars Skjønnås ser frem til å presentere Bjerkvikstrategien for politikerne i Narvik kommune. (Foto: Nicola Mulryan/Narvik kommune)

– I forbindendelse med kommunesammenslåingsarbeidet har vi bestemt oss for å lage en nærings- og utviklingsstrategi for alle de fire tettstedene i nye Narvik kommune. Dermed vil det etter hvert lages strategier for Kjøpsvik, Ballangen og Narvik by, sier Skjønnås.

Der Bjerkvik nå er først ut, så kommer de andre tettstedene etter.

Skriv inn søkeord og trykk Enter