nordkraftballangenenergi

Administrerende direktør Wiggo Knutsen i Ballangen Energi (t.h) og prosjektleder Torbjørn Sneve i Nordkraft foreviget i Røvasselva. (Foto: Nordkraft/Ballangen Energi)

Kraftig økning i kraftproduksjonen

11. oktober 2019

Ballangen Energi har startet en betydelig oppgradering av Hjertvatn kraftverk og skal også bygge et helt nytt kraftverk i Ballangen.

Oppgraderingen av Hjertvatn kraftverk i Melkedalen innebærer også bygging av Røvatn kraftverk.

Utbyggingen er i gang
Ballangen Energi har arbeidet med planene i flere år og har inngått avtale med prosjektavdelingen i Nordkraft om gjennomføringen.

Utbyggingen er allerede i gang og er beregnet å ta to og et halvt år.

Den totale produksjonen i Ballangen Energi vil øke fra 30 til 53 GWh. Økningen tilsvarer forbruket til ca. 1150 husstander.

Oppgraderingen av eksisterende kraftverk gjør at dette blir det største av Ballangen Energis kraftverk.

Borer ny tunell
I dag produserer Hjertvatn, Bjørkåsen og Arnes totalt 30 GWh. Etter oppgraderingen vil Hjertvatn og Røvatn produsere like mye alene.

Fra det nye kraftverket skal det brukes en tunellboremaskin for å bore en tunell opp til Røvasselva. Tunnelboringen og byggingen av Røvatn kraftverk er planlagt startet opp høsten 2020.

Nye Hjertvatn vil etter planen være i drift våren 2021, og Røvatn kraftverk våren 2022.

Opprinnelig regulering av Hjertvatn var på 15,3 meter. Ballangen Energi valgte selv å søke om en reduksjon av dette til 10 meter i den nye konsesjonen.

– Det betyr at Hjertvatn ikke kan tappes like mye som tidligere. Med vann fra Røvasselva vil Hjertvatnet fylles opp tidligere på våren/sommeren, til glede for hytteeiere og andre som bruker området, sier administrerende direktør Wiggo Knutsen i en pressemelding.

Stor lokal verdiskapning
Det er et betydelig prosjekt som vil gi lokal verdiskapning gjennom eiendomsskatt, økt konsesjonskraft, konsesjonsavgift og bruk av lokale og regionale entreprenører og leverandører.

Nordkraft skal i tillegg til prosjektledelse under utbygginga også stå ansvarlig for driften av kraftverkene.

– Vi er godt fornøyd med å ha en så kompetent lokal aktør som kan gjøre denne jobben for oss. Nordkraft har god erfaring med utvikling og utbygging av småkraftverk fra de siste årene, sier Wiggo Knutsen.

– I tillegg har vi god erfaring med samarbeid mellom selskapene etter at de overtok driften av kraftverkene våre fra 1. januar 2018, sier han.

Kilde: Pressemelding fra Nordkraft og Ballangen Energi

Skriv inn søkeord og trykk Enter