Avtale signert mellom f.v. kontraktansvarlig Eskild Andersen i NCR og prosjektdirektør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg. (Foto: Beate Ingebrigtsen/Forsvarsbygg)

Har ingen tid å miste – klargjør nye anbud på Evenes

10.april 2019

Tiden strammer seg til i forbindelse med å komme i gang med den store utbyggingen på nye Evenes flystasjon.

– Vi skal holde planen slik at Forsvaret kan operere på Evenes til avtalt tid. Vi er godt i gang, men vi har ingen tid å miste i fortsettelsen av samfunnsoppdraget. Målet er å klargjøre nye Evenes flystasjon til mottak av flyene som kommer Evenes hhv 2021 (F35 jagerfly) og 2022 (P8-A patruljefly), forteller utbyggingssjef John Ommund Syvertsen.

Annonse

Annonse

Rådgiver kontrakt
For å være klar når Stortinget har behandlet rammene for prosjektene til Evenes i juni, har Forsvarsbygg bestilt detaljprosjektering fra rådgivningsfirma NCR (Nordic, Cowi og Rambøll) om på de største prosjektene. Kontrakten er på vel 60 millioner kroner, skriver Forsvarsbygg på sine nettsider.

Forprosjektet for de maritime patruljeflyene og fasiliteter for NATOS jagerflyberedskap er bifalt i Forsvarsdepartementet, fremsendt til Stortinget og nå starter detaljprosjekteringen.

– Vi bygger kampkraft for forsvarssektoren. Vi holder både den økonomiske og tidskritiske rammen for utviklingen av nye Evenes flystasjon, sier prosjektdirektør Olaf Dobloug.

– Dette prosjektet er viktig for nasjonen Norge og det motiverer alle oss i Nordic — Office of Architecture, COWI og Rambøll. Vi er veldig stolte av å få ta del i et så viktig, samfunnsbyggende oppdrag, sier Eskild Andersen, daglig leder i Nordic — Office of Architecture og kontraktsansvarlig for prosjekteringsgruppen NCR.

Klargjøres for anbud
Arbeidet som startes nå er detaljprosjekteringen for utbyggingen av området til de maritime patruljeflyene, samt klargjøring av NATOS beredskap med fremskutt operasjonsbase QRA (Quick Reaction Alert) for de nye jagerflyene F35.

Byggeprosjektet består av en hangar med plass for tre P-8A fly, der to plasser er til vedlikehold og en til vask. Videre inneholder prosjektet administrasjon for flyskvadronen og vedlikeholdsskvadronen, ulike verksteder for P-8A, teknisk lager og verksted- og lager for bakkeutstyr og redningsutstyr.

I tilknytning til byggene skal det bygges oppstillingsplasser for P-8A, plattform for lasting av ammunisjon og utendørs spyleanlegg for flyene.

Alt dette skal stå klart for prøvedrift, sommeren 2022.

Annonse

Annonse

Vedlikehold av jagerfly
Fire av de 36 sheltrene på Evenes skal klargjøres for Natoberedskapen. Disse skal brukes til oppbevaring, klargjøring og lettere vedlikehold av F-35 på QRA-beredskap.

Videre blir en eksisterende hangar tilpasset for å kunne gjennomføre vedlikehold av jagerfly utover normal flyklargjøring. Dette skal normalt gjennomføres i disse sheltrene.

Prosjektet vil også omfatte bygging av et tilstedevaktbygg. Dette bygget vil ha en forlegningsdel, og tilstrekkelig plass til beredskapsstyrken for opptil ei uke om gangen.

Det beregnes med byggestart høsten 2019.

Kilde: Artikkel/forsvarsbygg.no

forsvarsbygg_evenes

Prosjektansatte på Evenes viser området som er satt av til de nye jagerflyene. Fra venstre: prosjektlederne Ella Heidi Torgersen og Anne-Mette Fagerjord og prosjektsjef Kenneth Elias Tollefsen. (Foto: Beate Ingebrigtsen/Forsvarsbygg)

Skriv inn søkeord og trykk Enter