Frydenlund skole

Den tidligere Tårnveien barneskole (rødskolen) vil bli revet eller totalrehabilitert og tilpasset dagens byggtekniske krav. (Arkivfoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Ny skole kan stå ferdig om tre år

24. mai 2019

Narvik kommune skal bruke flere hundre millioner kroner på nye skoler og en helt ny barneskole kan stå ferdig på Frydenlund til skolestart høsten 2022.

Rådmannen i Narvik foreslår nå at enten det blir bygget en helt ny barneskole på Frydenlund eller at dagens «Rødskole» totalrehabiliteres skal dette tilpasses ledig kapasitet ved Skistua skole.

Mindre enn dagens
Begge alternativene er beregnet til å koste vel 112 millioner kroner og er om lag 50 millioner kroner billigere enn hva en større skole som vil dekke dagens behov vil koste.

Nye prognoser viser at det kan bli nesten 30 prosent færre barneskoleelever i Narvik sentrum om femten år. Elevtallet vil gå ned fra 663 i år til 467 i 2034/2035.

Rådmannen foreslår derfor å bygge en ny barneskole på Frydenlund som er mindre enn dagens elevtall tilsier.

– Narvik kommune er ikke i en posisjon der det er mulig å bevisst bygge overkapasitet på barneskolen, skriver rådmannen i et forslag som skal behandles av politikerne. Han viser til at det vil være mulig å bygge ut Frydenlund skole på et senere tidspunkt.

Bruke midlertidige bygg
I saksutredningen foreslås det at den nye skolen skal ha plass til 196 elever. I dag er det om lag 400 elever ved skolen og det må derfor brukes midlertidige løsninger frem til elevtallet er kommet så lavt at alle får plass.

Ifølge prognosene vil det skje senest i 2029 og frem til da vil de elevene som ikke får plass måtte gå på Skistua skole eller bruke midlertidige bygg som «Grønnskolen» eller modulbygg. Narvik ungdomsskole vil også ha lokaler som kan brukes.

Inneværende skoleår går det 403 elever på Frydenlund og 260 elever i Skistua, totalt 663 elever. Det er Norconsult som nylig har beregnet at det i 2034/2035 vil være 467 barneskoleelever i Narvik sentrum.

Historisk har også trenden vært fallende og samlet for Narvik kommune er det 627 færre skolebarn i år enn det var skoleåret 2003/2004, en nedgang på 25 prosent på de siste 15 årene.

Når politikerne skal behandle saken i neste uke skal de ikke ta stilling til om det skal bygges en helt ny skole eller om dagens skolebygg skal totalrehabiliteres. Det er forutsatt at kostnadsrammen for begge alternativene er nokså lik.

Bygget har fasadevern
Senere vil politikerne måtte ta stilling til om den tidligere Tårnveien skole skal rives eller totalrehabiliteres til dagens byggetekniske standard.

Det vil uansett neppe bli aktuelt å bruke den tidligere Villaveien skole. Dette bygget har fasadevern og det vil være utfordrende å bruke til skoleformål, går det frem av saksutredningen. Bygget kan derimot bli brukt til andre formål for Narvik kommune eller bli solgt.

Flere nye skolebygg
Over noen få år vil Narvik kommune bruke flere hundre millioner kroner på nye skolebygg. Det har vært gjort omfattende renovering av Skistua skole og det bygges nå en helt ny ungdomsskole i Narvik sentrum som skal tas i bruk neste år.

Som  Nytt fra Narvikregionen har skrevet om tidligere bygges det og planlegges bygd skolebygg for milliardbeløp i Narvikregionen.

Skriv inn søkeord og trykk Enter