Havbruk

Blå næringer er et av satsingsområdene i strategisk næringsplan og assisterende rådmann Lars Norman Andersen (innfelt) sier statens havbruksfond stimulerer til at næringen kan tillates å vokse der det er naturlig i vår region. (Illustrasjonsfoto: Sjømat Norge og Kjetil Moe)

Kan gi store inntekter i fremtiden

28. oktober 2019

– Havbruksfondet stimulerer til at næringen kan tillates å vokse der det er naturlig i vår region. Det sier assisterende rådmann Lars Norman Andersen i Narvik kommune.

Nylig ble det kjent at Narvik, Ballangen og Tysfjord får over seks millioner kroner i utbetaling fra det nasjonale havbruksfondet.

En velfortjent belønning
Alle kommuner som en klarert lokalitet for oppdrett av laks, sjøørret og regnbueørret i sjøvann får en respektiv andel av inntektene som hvert år fordeles fra fondet.

– Staten har lagt godt til rette for at kommunene som tilrettelegger for havbruksnæringen får en velfortjent belønning i form av penger til lokal velferd, sier den assisterende rådmannen i Narvik ifølge en artikkel på Narvik kommunes internettsider.

I artikkelen vises det til at Ballangen får vel fire millioner kroner, Tysfjord vel 1,8 millioner kroner og Narvik 176 000 kroner fra årets tildeling.

Legger til rette
Havbruksfondet ble opprettet i 2016 for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Inntektene kommer fra tildeling av ny kapasitet, hvorav 20 % går til staten og 80 % til kommunene.

De første utbetalingene fra Havbruksfondet til de tre kommunene som fra 1.1.2020 utgjør nye Narvik kommune kom i desember 2017. Utbetalingen var da på 660 000 kroner.

I 2018 ble det utbetalt over 50 millioner kroner og nå i 2019 utgjør beløpet over seks millioner kroner.

En viktig premissgiver
Assisterende rådmann Lars Norman Andersen og rådgiver næring og utvikling, Lennarth Kvernmo, viser til at strategisk næringsplan ligger til grunn for nye Narvik kommunes satsing innenfor blå næringer.

Det arbeides også med en kystsoneplan for Ofoten.

– Denne planen vil være en viktig premissgiver for hvor i Ofoten nye Narvik kommune sammen med næringsselskapet Futurum AS vil anbefale satsning og tilrettelegging innenfor blå næring.

Økt andel arbeidsplasser
– Havbruksfondet stimulerer til at næringen kan tillates å vokse der det er naturlig i vår region, sier Norman Andersen.

– Dette betyr muligheter for økt andel arbeidsplasser, næringsaktivitet. Overrislingseffektene kan på sikt også gi nye Narvik kommune flere innbyggere og økte inntekter som bidrar til å utvikle flere velferdstilbud til kommunens innbyggere og næringsliv sier Lars Norman Andersen.

I artikkelen gjøres det klart at også Narvik kommune vil stille krav til næringen når det gjelder bærekraft og fiskevelferd.

Skriv inn søkeord og trykk Enter