veiviseren

Narvikregionen skal utvikles til å bli et bærekraftig reisemål. Det skal gi økt konkurransekraft.

Vil bli et bærekraftig reisemål

20.desember 2018

Det handler om mye mer enn at bobilturistene må få tømt toalettet. Mye Mer. Men, det handler også om det. Nå går bedrifter og kommunene sammen om en miljørettet og bærekraftig utvikling av Narvikregionen som reisemål.

Du drar ikke tilbake til hotellet der søppelet flyter. Du blir heller ikke lenge på en strand der turister og andre må gjøre sitt fornødne bak busker og kratt. Det skal satses på reiseliv, men ingen trives med å gå i kø og de fleste vil ikke at stier og turveier skal bli tråkket ned og ødelagt av for mange besøkende.

Annonse

Annonse

Samtidig er reiselivsnæringen en av landets viktigste næringer. Også i Narvikregionen blir reiseliv stadig viktigere og regionen har store muligheter for å tilby unike og eventyrlige opplevelser. For å møte markedets krav og forventninger i et stadig tøffere marked, må det utvikles attraktive og lønnsomme reisemål.

– Samtidig må vi ta vare på miljøet, naturen og lokalsamfunnene i regionen og vi må utvikle oss som reisemål etter bærekraftige prinsipper. Det vi gjør nå skal sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedriftene i et langsiktig perspektiv, sier Ann-Hege Lund. Hun arbeider i Narvik kommunes næringsselskap Futurum og er prosjektleder for det som har blitt til en «handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling i Narvikregionen».

Spesielt utenlandske turister er opptatt av miljø og bærekraft. De velger reisemål som viser ansvar og møter bærekraftutfordringene på en offensiv måte. Det finnes også reiseoperatører som tilbyr miljøvennlige turer til steder som er tilpasset miljøet og lokalsamfunnenes tåleevne og behov.

ann_hege_lund

Ann-Hege Lund er prosjektleder i Futurum AS. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Være føre var
De siste årene har en stadig større strøm av turister gitt store utfordringer. Det skjer blant annet i Lofoten der det spesielt på sommeren gir store logistikkutfordringer. Det er fullt på hotell og campingplasser og på mange parkeringsplasser der bobiler og telt hoper seg opp. Naturen blir også utsatt for stor slitasje.

– Nå merker ikke vår region dette på samme måte som i Lofoten og f.eks. til dels i Tromsø der mange mener at det tidvis er for mange turister. For Narvikregionen handler det om å være føre var og legge grunnlaget for en langsiktig utvikling. Gjør vi det på rett måte sikrer vi levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedriftene i et langsiktig perspektiv, sier Ann-Hege Lund.

Det finnes mange planer for hvordan ulike turistmål skal utvikles, men det er ikke nok med ord. Også handling må til. I handlingsplanen er det derfor listet opp en rekke konkrete tiltak som for eksempel å sikre at det finnes avfallspunkter for sortering av søppel på rasteplasser og parkeringsplasser og at det finnes offentlige toalett ved severdigheter og på rasteplasser. Det skal finnes tømmestasjoner for de før omtalte bobiltoalettene og det skal legges til rette for god skilting av turstier og etableres vedlikeholdsrutiner for disse.

natur_web

Det skal legges tilrette med flere bord og benker på rasteplassene i Narvikregionen. Det skal også arbeides med å utvikle flere parkeringsplasser med utkikkspunkt. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Etablere reiselivsutdanning
Det skal også satses på utleie av el-kjøretøy som RIB, scooter og andre elektriske kjøretøy , det skal utarbeides rabattordninger for miljøvennlig transport og utvikles flere naturbaserte opplevelser.

I tillegg til de synlige tiltakene skal det også lages en plan for fellesgodefinansiering, bedriftene i reiselivsnæringen skal motiveres til miljøsertifisering og det skal lages opplæringsprogram for hvordan bedriftene kan bli mer bærekraftig. Det skal også arbeides med å etablere reiselivsutdanning på universitetet i Narvik.

– Det har blitt en omfattende plan som skal sikre at aktørene i regionen tar et samlet tak i konkrete utfordringer og jobber målrettet for et mer bærekraftig reisemål. Målet er å sikre en positiv innvirkning og utvikling for lokalbefolkning, reiselivsbedrifter og turister, sier Ann-Hege Lund.

varden_web

Naturen er et konkurransefortrinn for reiselivet, både estetisk og når det gjelder bruken av den. Narvikregionen skal nå satse på et bærekraftig reiseliv som tar hensyn til natur og miljø, sosiale verdier og det å være økonomisk levedyktig. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Hele samfunnet involveres
Nå skal denne planen brukes som grunnlag for å sikre Narvikregionen en plass blant stedene som har fått godkjent status som bærekraftig reisemål. Innovasjon Norge har innført en merkeordning for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål.

Basert på handlingsplanen og en rapport som besvarer 42 kriterier og 104 indikatorer om statusen på Narvikregionen som reisemål i dag blir det nå søkt midler for å fortsette jobben mot å få merket som bærekraftig reisemål.

– For å bli et bærekraftig reisemål må hele samfunnet involveres i prosessen, ikke bare reiselivsaktørene. Derfor har kommunene og regionrådene vært en viktig samarbeidspartner i arbeidet med handlingsplanen. De vil også være sentral i det videre arbeidet, sier Ann-Hege Lund.

Bærekraftig reiseliv skal være integrert i relevante kommunale planer og Narvik kommune har bestemt seg for å lage en temaplan for bærekraftig reiseliv basert på handlingsplanen som nå er ferdig.

Det var Futurum AS som tok initiativ til å arbeide systematisk med bærekraftig reisemålsutvikling og som har vært prosjektleder for arbeidet. Hele planen kan du lese på selskapets hjemmesider.

Besøk også destinasjonsselskapet Visit Narvik AS som er prosjektansvarlig.

Annonse

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter