bogen_aqua

Fjordsmolt AS vil investere 250 millioner kroner i et nytt smoltanlegg i Bogen. Selskapet har over flere år utviklet en effektiv produksjon av smolt. (Illustrasjon: Kyrre Midtbø Kalseth/www.erlikpluss.no)

Satser stort på smolt

6. januar 2019

Et smoltanlegg til 250 millioner kroner kan stå ferdig i Evenes kommune i slutten av neste år. Anlegget skal bygges i flere etapper og vil allerede ved oppstarten gi arbeid til rundt ti personer.

Det er Fjordsmolt AS i Grovfjord som står bak prosjektet. Planen er å rive det gamle støperiet på industriområdet Slaggen i Bogen og bygge et anlegg for produksjon av smolt av laks, ørret og regnbueørret.

Annonse

Annonse

Nye arbeidsplasser
Selskapet som eies av Morten Berg fra Gratangen har lenge hatt planer om å bygge et slikt anlegg. Det er ikke mulig å utvide anlegget selskapet har i Grovfjord og for snart ett år siden ble politikerne i Evenes orientert om planene. Fjordsmolt AS har kjøpt det gamle støyperiet i Bogen og er enig med Evenes kommune om å kjøpe en del av området som allerede er regulert som industriområde, inkludert akvakultur.

– Dette vil gi nye arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen, sier Morten Berg.

En søknad om å etablere et slikt anlegg er nå under behandling og er nylig lagt ut til offentlig ettersyn fra Evenes kommune. Søknaden behandles også av blant annet Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. Til slutt er det Nordland fylkeskommune som avgjør om det skal gis tillatelse.

Går alt etter planen vil det skje i løpet av våren og da vil byggearbeidene kunne starte i løpet av høsten. Det vil ta vel ett år å bygge første del av anlegget.

mortenberg

Morten Berg er eier og daglig leder i Fjordsmolt AS i Grovfjord. Nå vil han skape flere arbeidsplasser i Evenes kommune. (Foto: privat)

Større smolt
– Anlegget vil gradvis bli bygd ut, vi begynner med å bygge renseanlegget og pumpestasjonen og så kontorer og sosiale rom. Målet er å ha første del av anlegget klart i 2020 slik at den første smoltgruppen kan tas imot da. Når det blir byggestart for den siste delen må vi se an, men det kan skje året etter eller i 2022, opplyser Berg. Når anlegget er helt ferdig vil det bli produsert om lag 5.000 tonn smolt.

Anlegget skal etter bygges opp i flere adskilte moduler med 1 million fisk i hver modul. Settefisk vil bli levert med bil eller brønnbåt fra Fjordsmolt AS i Grovfjord og i Bogen skal den smoltifiseres. Det vil si at smolten gradvis og over lengre tid tilpasses videre vekst i saltvann.

bogenaqva_2

Illustrasjon: Kyrre Midtbø Kalseth/www.erlikpluss.no

I dag produserer selskapet smolt som er opp til 100 gram, men stadig flere kunder ønsker smolt som er opp til 250 gram. Med å produsere større smolt vil tiden laksen er i merdene reduseres med så mye som fem måneder. Stor smolt kalles postsmolt og er sjøtilvendt laksefisk som oppbevares i saltvann på land inntil vekten er ett kilo. Da trenger den kun én sommersesong i sjøen og det bidrar til en kraftig reduksjon av miljøbelastningen.

Fra anlegget i Bogen vil smolten bli fraktet med brønnbåt til sjøanlegg hos kunder i Grovfjord, Ibestad, Lofoten, Senja og Finnmark.

Lav påvirkning
Fjordsmolt AS i Grovfjord har over flere år utviklet en effektiv produksjon av smolt i ferskvann på land. Selskapet bruker en resirkuleringsteknologi som gir en effektiv og målrettet produksjon og har et betydelig lavere behov for ekstern tilførsel av vann enn tradisjonelle gjennomstrømanlegg ved at vannet resirkuleres.

Nå ønsker selskapet å ta i bruk denne teknologien for produksjon av postsmolt med saltvann. Anlegget vil bruke sjøvann pumpet inn fra Bogen fra dyp ned til ca. 40 meter.

Over 90 % av vannet resirkuleres og utslipp av produksjonsvann vil derfor bli relativt lavt. Vannet renses og partikler/slam fra produksjonen vil bli samlet i siloer og brukes til f.eks. gjødsel eller biobrensel. I søknaden går det frem at med det vil være lav påvirkning på miljøet.

Det er god strøm i Bogen og et svært begrenset og finkornet utslipp av organisk materiale vil løse seg naturlig opp i vannmassene.

Annonse

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter