sveinerik_hilde

Svein Erik Kristiansen og Hilde Normark i Narvikregionen Næringsforening arrangerte romjulstreff sammen med Futurum AS.

Presenterte ledige jobber

2.januar 2019

Det er mange ledige stillinger i Narvikregionen. I romjula ble mange av stillingene presentert for unge som ønsker å flytte tilbake.

Futurum AS og Narvikregionen Næringsforening hadde samlet et femtitalls interesserte for å fortelle om arbeidsmulighetene og litt av det som skjer i Narvikregionen. Deltakerne fikk også presentert nye stillinger som enda ikke utlyst, blant annet stillingen som Nettsjef i Nordkraft Nett As.

Annonse

Annonse

De nærmeste årene er det også et stort generasjonsskifte som gjøres i arbeidslivet og det vil føre til mange ledige jobber. Det blir en utfordring å få erstattet mange av de som blir pensjonister og unge arbeidstakere vil bli enda mer attraktiv.

– Vi ønsker å de unge tilbake til kommunene våre og dette er et tiltak for å synliggjøre mulighetene i Narvikregionen, sier direktør Svein Erik Kristiansen i Narvikregionen Næringsforening. På arrangementet gikk Kristiansen gjennom mange av de positive utviklingstrekkene i regionen og deltakerne fikk høre om mange spennende jobbmuligheter.

Blant virksomhetene som holdt innlegg var Narvik kommune, NVE, Nordkraft, Polar Kraft, Narvikfjellet, Visit Narvik og Futurum. I tillegg presenterte flere av deltakerne i Propellfabrikken dette prosjektet.

romjulstreff_1

Deltakerne på romjulstreffet fikk presentert en rekke spennende jobbmuligheter.

I Narvikregionen har NAV nå registret nærmere 50 ledige jobber, bare i Narvik er det nå over 30 utlyste stillinger. Narvik kommune har en lang rekke stillinger, blant annet som HR-leder, tre controllerstillinger innenfor HR, økonomi og innkjøp, flere stillinger som helsesykepleier, fastlege, digitaliseringskoordinator, rådgiverstillinger og fagarbeiderstillinger.

Ved sykehuset i Narvik er det mange ledige stillinger, blant annet gynekolog, overlege i indremedisin, lege i spesialisering (LIS) i indremedisin, fagkonsulent/ergoterapaut, ortoped, sykehusfarmasøyt og psykolog.

Det er også ledige stillinger som personalleder i Narvik kirkelige Fellesråd, soussjef ved Quality Hotel Grand Royal, sogneprest i Ofoten prosti og daglig leder i Ballangen Sjøfarm.

romjulstreff_2

Romjulsarrangementet samlet omlag 50 tilhørere.

Arrangørene håper romjulstreffet bidrar til at flere studenter flytter hjem etter endte studier eller at andre som vurderer å flytte tilbake får nye kontakter og informasjon som gjør at de kanskje gjør alvor av planene.

– Vi har også gjort en kartlegging som viser at det bare innen transport, logistikk og maskinkjøring vil bli behov for nærmere 150 nye arbeidstakere. Mulighetene er mange, sier Svein Erik Kristiansen.

På næringsforeningens nettsted narvikregionen.no finner du en oppdatert oversikt over ledige stillinger i Narvikregionen.

Annonse

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter