bjerkvik_sentrum

En nærings- og utviklingsstrategi skal bidra til flere innbyggere og arbeidsplasser i Bjerkvik. (Arkivfoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Mål om 150 nye innbyggere i 2025

16. juni 2019

Bystyret har nå vedtatt strategien som skal bidra til vekst og utvikling i Bjerkvik.

– Bjerkvik skal bli et enda mer attraktivt samfunn å bo i og flytte til, sier Terje Steinsund. Han er administrerende direktør i kommunens næringsutviklingsselskap Futurum AS.

Bolyst i Bjerkvik
Det er Futurum som har tatt initiativ til strategien og som også har ansvar for å få gjennomført arbeidsoppgavene som beskrives.

Strategien skal være et styringsverktøy for det videre arbeidet med etablering av nye arbeidsplasser, utvikling og bolyst i Bjerkvik.

Innholdet i planene skal revideres fortløpende og speile den generelle samfunnsutviklingen over tid.

Som Nytt fra Narvikregionen har skrevet tidligere er målsettingen 150 nye bosatte innen 2025.

I strategien trekkes opp en rekke tiltak som skal gjennomføres for å gjøre bydelen til et attraktivt sted for unge mennesker å bosette seg.

Bo i Bjerkvik
Bjerkvik skal markedsføres mot aktuelle målgrupper som ansatte i Forsvaret og det er blant annet etablert en nettportal «Bo i Bjerkvik» som skal videreutvikles for å presentere ledige jobbmuligheter og aktiviteter i Bjerkvik.

boibjerkvik.no

Nettportalen «Bo i Bjerkvik» skal være et av flere redskap for å markedsføre Bjerkvik overfor potensielle tilflyttere. (Skjermdump)

Håpet er at dette også skal bli et digitalt oppslagsverk som markedsfører Bjerkvik overfor potensielle nye innflyttere.

Administrerende direktør Terje Steinsund er prosjektansvarlig. Styringsgruppa består av Svein Erik Kristiansen, Karl Erik Karlsen, Tone Rustad, Hanne Karin Bjørnå og Per Kristian Bruun. Det skal også oppnevnes en representant fra idretten/frivilligheten.

Hele Bjerkvikstrategien kan du leses her.

terje-steinsund

Administrerende direktør Terje Steinsund i Futurum AS er prosjektansvarlig for Bjerkvikstrategien. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

De fire tettstedene
– I forbindendelse med kommunesammenslåingsarbeidet har vi bestemt oss for å lage en nærings- og utviklingsstrategi for alle de fire tettstedene i nye Narvik kommune. Dermed vil det etter hvert også lages strategier for Kjøpsvik, Ballangen og Narvik by, har rådmann Lars Skjønnås i Narvik kommune tidligere opplyst til Nytt fra Narvikregionen.

Alle de fire strategiene som lages, bygger på strategisk næringsplan for Ofoten.  Planene som etableres for tettstedene skal være dynamiske og ikke statiske.

Det arbeides også med de tre gjenværende strategiene som vil bli behandlet politisk når de er ferdige.

Skriv inn søkeord og trykk Enter