microsoft-funn-mars19_2

Funn i sterkt samarbeid med Microsoft. Fra venstre: Ørjan Torsteinsen (leder IT-drift, Funn), Ole Roterud (Partner Lead, Microsoft Norge) og Lars Ivar Simonsen (Adm. dir. Funn). (Foto: Microsoft Norge)

Funn tar den helt ut – i skyen

9. april 2019

Etter å ha drevet eget datasenter i mange år, startet Funn i 2018 et av de største prosjektene i selskapets 30-årige historie: Flytting av 1200 virtuelle servere og 650 kunder fra eget datasenter i Narvik til Microsofts skyløsning Azure. Cirka 8 000 arbeidstimer senere er de nesten i mål.

Funn er et IT-selskap forankret i Nord-Norge, med hovedkontor i Narvik. Selskapet har rundt 75 medarbeidere og avdelinger i Longyearbyen, Alta, Finnsnes, Harstad, Sortland, Bodø og Oslo. Et fysisk datasenter i Narvik har frem til nå vært grunnlaget for en betydelig del av selskapets omsetning.

Annonse

Avgjørelsen om å flytte kundene og datasenteret til skyen var et strategisk trekk for å bli en teknologipartner som tar en enda mer aktiv rolle i kundenes digitaliseringreise. Funn er en av de første IT-leverandørene i Norden som flytter hele kundemassen sin over til skyen.

– Vi skal være blant de fremste skyleverandørene i Norge. Ved å utvikle og ta i bruk moderne tjenester i Azure skal vi løse dagens utfordringer og samtidig dekke kundenes fremtidige behov. Dette gir oss også muligheten til å flytte oss opp i verdikjeden og være en partner på forretningsutvikling, sier Lars Ivar Simonsen, administrerende direktør i Funn.

Forenkling, effektivisering og standardisering
Et fysisk datasenter med servere stablet i et rom krever store ressurser i form av drift, vedlikehold, sikkerhet, integrering, oppgraderinger og ikke minst risiko i binding av kapital. Funn så også at denne løsningen ga kundene et begrenset tilbud av skytjenester, og vanskeliggjorde implementeringen av støtte for GDPR.

– Kort sagt avdekket vi et behov for å forenkle, effektivisere og standardisere disse forretningsprosessene, sier Simonsen.

Konkret innebar denne prosessen at Funns eksisterende datasenterkunder ble migrert fra det fysiske datasenteret til en skyplattform i Microsoft Azure. Nye kunder blir dermed også satt opp direkte her.

– I tillegg til å redusere tiden på å sette opp en ny kunde fra 4-6 uker til kun 4-6 timer, får kundene tilgang til en skalerbar og kostnadseffektiv løsning, sier Simonsen.

I skyløsningen fra Microsoft er det nærmest ubegrensede tilbud av relaterte produkter, tjenester og tredjepartsapplikasjoner. Fordi kundene kun betaler for det de bruker, gir det dem også bedre mulighet for kostnadsstyring.

Samarbeid med Microsoft
Å utnytte alle fordelene i en skytjeneste som Azure gir krever mye kunnskap, og kontinuerlig kompetansebygging. Sammen med Microsoft har Funn satt i gang et FoU-prosjekt inkludert utvikling av metodikk, styringssett og automatisering.

– Prosjektet fordrer en omfattende utviklingsoppgave for Funn; fra å være leverandør av egenutviklede IT-tjenester i eget datasenter, til å bli leverandør av skytjenester basert på Microsoft Azure, sier Simonsen.

Microsoft har et stort økosystem av partnere med ulike spesialområder, med fokus på at de ulike partnerne kan utnytte den erfaringen og kunnskapen som ligger i dette. Funn er en av de første av sin type partner som har tatt steget og flyttet alle sine kunder fra fysisk datasenter over til Azure.

– Vi er sikre på at dette vil gi store muligheter både for forretningsutvikling og optimalisering av drift, både for Funn og kundene deres. En viktig suksessfaktor for våre partnere er å utnytte erfaringen og kunnskapen som ligger i vårt økosystem, og Funn har virkelig fått en verdifull erfaring andre kan lære av, sier Ole Roterud, Partner Lead i Microsoft Norge.

Simonsen innrømmer at omstillingen og utviklingsoppgaven er ressurskrevende, men ser en betydelig kostnadseffektivisering, økt fleksibilitet og kortere vei til å lage nye digitale løsninger for både kundene og Funn selv.

– Vi får en positiv omstillingsprosess, og må tenke nytt i alle ledd. Dette gir oss unik erfaring og kompetanse internt, sier Simonsen.

Annonse

Fortsatt full kontroll
Mange spør om man fortsatt har kontroll på hvor dataene er lagret når skyen tas i bruk, og er redd at det kan oppstå utfordringer rundt innsyn og tilganger. Leder for IT-drift i Funn, Ørjan Torsteinsen, beroliger de som er skeptiske.

– Teknologien har jo vært der lenge, så det handler om modenhet i markedet. Dersom du går tilbake noen år, handlet diskusjonen om hva som var sikkert nok. Modningen i markedet har skjedd i takt med restriksjoner, lover og regler i andre enden. Så i dag føler kundene seg med rette tryggere, og er vel så opptatt av mulighetene som truslene i skyen, sier Torsteinsen.

Funn flytter i første omgang tjenestene sine til Microsofts datasentre i Nederland. I løpet av 2019 vil også Microsoft sine skytjenester bli tilgjengelige fra datasenter-regioner i Norge, og da er planen å flytte tjenestene tilbake til Norge.

Både Torsteinsen og Simonsen er klare på at løsningen understøtter norske lover og regler, overholder kravene til personvernforordningen (GDPR) og er godkjent av Norsk Helsenett.

– Det at vi har kontroll på disse områdene har vært avgjørende for vårt valg, og er en forutsetning for å kunne komme i mål, sier Torsteinsen.

Skriv inn søkeord og trykk Enter