rdhuset

Narvik kommune er frikjent etter at Consto krevde flere millioner kroner av kommunen i forbindelse med sluttoppgjøret etter renoveringen av rådhuset i Narvik.

Full seier til Narvik kommune

15. mai 2019

Narvik kommune har fått medhold i sluttoppgjørstvisten mot entreprenørfirmaet Consto etter renoveringen av Narvik Rådhus.

I dommen avsagt 13. mai 2019 frikjennes kommunen for Constos krav som opprinnelig var på kr 14,7 millioner, men som i løpet av rettsaken ble redusert til kr 9,1 millioner.

Er godt fornøyd
Kommunen er på sin side gitt medhold i motsøksmålet som innebærer at Consto skal betale ca. 7,2 millioner til kommunen med tillegg av sakskostnader på nærmere kr 1,4 millioner og forsinkelsesrenter, går det frem av en pressemelding fra Narvik kommune.

I følge Tommy André Eide, seniorrådgiver hos rådmannen i Narvik kommune, er kommunen godt fornøyd med dommen.

– Vi noterer oss at retten har trukket de samme konklusjonene som kommunen har gjort, uttaler Eide i pressemeldingen.

Brann på rådhuset
Tvisten har sin bakgrunn i en totalentreprisekontrakt om modernisering og renovering av Narvik Rådhus som ble inngått mellom kommunen og Consto i 2015.

Like før arbeidene skulle avsluttes våren 2017, oppstod det brann i kjelleren på Rådhuset som da var under entreprenørens oppsyn. Brannen medførte skader på Rådhuset og forsinket prosjektet med over tre måneder.

Consto tok ut søksmål mot kommunen i mai 2018. I søksmålet ble det gjort gjeldende at kommunen hadde risikoen for brannen og forsinkelsen, og at kommunen derfor skulle betale tilleggsvederlag til Consto på grunn av entreprenørens merkostnader i den forlengede byggetiden.

Krav om dagmulkt
Kommunen, som har vært representert ved advokat Hans Augun Parmann og advokatfullmektig Fredrik Nordahl Marthinussen fra Wiersholm, bestred kravet fra entreprenøren og gikk i stedet til motsøksmål med krav om dagmulkt for forsinkelsen.

Dagmulktskravet på kr 14,5 millioner oversteg det Consto hadde til gode under kontrakten og skulle ifølge kommunen innebære en tilbakebetaling til kommunen på ca. kr 7,2 millioner. Dette har kommunen nå har fått rettens medhold i.

I den 64 sider lange dommen konkluderer retten med at Consto hadde inngitt søksmålet for sent, slik at kravet om fristforlengelse og tilleggsvederlag var tapt. I tillegg konkluderer retten med at Consto burde ha forhindret brannen, og at kravet om tilleggsvederlag for forsinkelsene skulle ha vært fremmet mot entreprenørens forsikringsselskap, ikke kommunen.

Kilde: Pressemelding fra Narvik kommune

Skriv inn søkeord og trykk Enter