propellene

Propellene hadde tidligere i høst sin første samling. Her er de sammen med prosjektleder Silje B. Lorentzen og administrerende direktør Bjørn Bremer i VINN.

Full fart for Propellfabrikken

19. oktober 2018

De neste månedene skal det utdannes 13 propeller i Narvikregionen. Propellfabrikken skal stimulere lysten og forutsetningene for unge til å framsnakke og bli viktige bidragsytere i utviklingen av regionen.

I løpet av fire samlinger skal deltakere knytte nye viktige nettverk, få faglig påfyll relatert til samfunnsutvikling og oppleve økt stolthet og engasjement for regionen sin. Målet er å skape gode ambassadører for hele regionen.

– Vi ønsker at Propellfabrikken skal være motvekten til alle statistikker og rapporter som viser at mange unge, spesielt unge kvinner, flytter fra regionen og ikke kommer tilbake. Det forteller seniorrådgiver og prosjektleder Silje B. Lorentzen i VINN som står bak Propellfabrikken.

siljeberglorentzen

Silje B. Lorentzen er prosjektleder for Propellfabrikken.

Unge mennesker
Det handler også om å få økt oppmerksomhet mot regionen, at bedrifter skal ansette flere unge mennesker, at flere stillinger lyses ut før noen ansettes og at flere unge gis mulighet til å være med i ulike styrer og råd.

– Vi ser jo at det ofte er de samme personene som går igjen i forskjellige sentrale roller som har ansvar for utviklingen i regionen. Propellfabrikken skal jobbe for at flere unge blir motivert og engasjert til å ta del i utviklingsarbeidet og at det blir lagt til rette for at de i større grad blir invitert og involvert der det er mulig, forteller en entusiastisk prosjektleder.

Propellfabrikken handler også om å fremme mye av det positive som allerede skjer i regionen, påvirke «utflyttere» fra regionen til å se mulighetene i denne regionen og bidra til at flere flytter tilbake.

Annonse

Annonse

Være en ressurs
Tidligere i høst ble første samling gjennomført i Gratangen, tema var innovasjon og kreativitet. I løpet av de fire samlingene skal flere deler av regionen besøkes og tema handler om blant annet identitet og stolthet samt maktfordeling og endring,

– Samlingen gikk over all forventing og det var tydelig at vi har fått med oss deltakere som har et reelt engasjement og hjerte for regionen. De ønsker å skape og å få til noe og de har et engasjement og et sterkt ønske om å være en ressurs, sier Lorentzen.

De 13 propellene kommer fra flere av kommunene i Narvikregionen og utgjør en god blanding mellom kvinner og menn, alder, yrker og hva de brenner for. Neste år skal nye unge personer få muligheten til å delta i programmet. Mer informasjon finnes på Propellfabrikkens sider på Facebook.

propell

En rekke bedrifter og kommuner i Narvikregionen har gått sammen om å finansiere Propellfabrikken.

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter