ballangen_rdhus_web_2

Rådhusene i Ballangen og Tysfjord skal legges ned fra 1.januar 2020. Hva de skal brukes til skal nå utredes. (Foto: Kristoffer Klem Bergersen/www.nyenarvik.no)

Fra tre til ett rådhus

23. april 2019

Hva skal rådhusene i Ballangen og Tysfjord brukes til i fremtiden? Den nye kommunen vil ha forslag fra innbyggerne.

Fra 1.januar 2020 blir tre kommuner én ny og rådhuset i Narvik skal være rådhus for nye Narvik kommune.

Utrede fremtidig bruk
Viggo Dale som er prosjektleder for arbeidet med den nye kommunen foreslår at det etableres en arbeidsgruppe som skal utrede fremtidig bruk av rådhusene i Ballangen og Tysfjord.

Prosjektlederen foreslår at arbeidsgruppen blant annet skal bestå av de to ordførerne Tor-Asgeir Johansen (Tysfjord) og Per-Kristian Arntzen (Ballangen) og at næringslivet i Ballangen og Tysfjord oppnevner en representant hver.

Fellesnemda for den nye kommunen skal behandle saken denne uken og blir forslaget vedtatt skal arbeidsgruppen kartlegge og utarbeide et idegrunnlag med vurderinger av hvilke offentlige og private funksjoner som kan legges til byggene.

rdhuset_kjpsvik_web

Rådhuset i dagens Tysfjord kommune kan bli leid ut etter solgt når nye Narvik kommune blir etablert. (Foto: Kristoffer Klem Bergersen/www.nyenarvik.no)

Til beste for lokalsamfunnene
Det er så langt ikke tatt noen beslutninger om hvilke tjenester som skal lokaliseres i den nye kommunens tettsteder.

– Det antas likevel at det vil bli noe ledige arealer i rådhusene i Ballangen og Tysfjord. Dette er i så fall disponibel infrastruktur som bør utvikles og benyttes til beste for lokalsamfunnene og videre utvikling i Ballangen og Kjøpsvik, skriver prosjektleder Viggo Dale i et forslag til politikerne.

Han viser til at dette f.eks. kan være:

  • Stille ledige lokaler til disposisjon for lokalt næringsliv. Form for næringshage, eller rimelige lokaler til selskap under etablering.
  • Etablering/flytting av statlige virksomheter
  • Infrastruktur for lokalt/regionalt kulturliv

– Prosjektleder forutsetter at lokalsamfunnene selv best ser mulighetsområde for framtidig bruk, skriver Viggo Dale.

Kan bli solgt
Han forutsetter at de politiske representantene og representantene fra næringslivet har eller etablerer nødvendig kontakt i lokalsamfunnet for å få innspill til fremtidig bruk.

Det foreslås også at arbeidsgruppen skal beskrive teknisk og funksjonell status for rådhusene og skissere alternativer for fremtidig eiendomsforhold og drift av byggene. Markedet for utleie og eventuelt salg av byggene skal også gjøres.

Skriv inn søkeord og trykk Enter