waagen_holand

Oberstløytnantene Kristian Fredrik Bjørkvoll Holand (til høyre) og Ivar Arne Waagen er foreløpig de to eneste ansatte i Luftforsvaret på Evenes. (Foto: Carmina Granly/Forsvaret)

Fra 2 til 500 ansatte

5. mai 2019

Det er lagt store planer for Evenes flystasjon, som nå skal bli en operativ kampbase.

– Det har vært krevende, men artig. Man blir involvert i alt som omhandler Evenes, og man er i en posisjon der man får påvirke hvordan flystasjonen skal bli til slutt, sier oberstløytnant Kristian Fredrik Bjørkvoll Holand, prosjektleder Evenes til forsvaret.no.

Det har siden slutten av 90-tallet vært stille på Forsvarets flystasjon på Evenes.

Første oktober 2018 ankom Kristian Holand det som skal bli Luftforsvarets nye base. Holand fungerer i dag som prosjektleder for oppbygningen av den nye flystasjonen, som har fått navnet «Prosjekt Evenes».

Fire måneder senere, dukket det opp en tidligere kjenning av flystasjonen. Ivar Arne Waagen har jobbet på Evenes i to runder før flystasjonen ble nedlagt. Han var den gang en del av etableringen av luftvern på stasjonen, og i den siste perioden på Evenes, hadde han rollen som stabssjef på stasjonen. Nå er Waagen med på oppbygningen av den nye flystasjonen, i rollen som prosjektoffiser sammen med partneren Holand.

– Det å få Waagen opp hit til Evenes, var et kjempeløft. Han kjenner stasjonen fra
tidligere, og dette kan vi nyttiggjøre oss av underveis i prosjektet. I tillegg har jeg nå en god sparringspartner med operativ kompetanse innenfor luftvern og baseforsvar. Dette er en god ressurs.

Krevende oppdrag
Hovedoppgaven for prosjektet er å re-etablere Evenes som flystasjon med lokal luftvingledelse, 333 skvadron med maritime patruliefly, luftvernstridsgruppe, baseforsvarsskvadron, vedlikeholdsskvadron og lokal administrativ støtte på Evenes.

Flystasjonen skal også støtte en framskutt operasjonsbase for kampfly med QRA-beredskap med rullerende personell og materiell fra 132 luftving Ørland.

Holand sitter i rollen som prosjektleder frem til den første luftvingsjefen tilsettes høsten 2019. Han verdsetter alle hans kollegaer som er en del av prosjektet. Arbeidsdagene er varierte og det er mange forskjellige arbeidsoppgaver som skal ivaretas.

– Jeg er svært ydmyk til oppdraget jeg er tildelt som Luftforsvarets representant her på Evenes. Frem til det ansettes en luftvingsjef på stasjonen, prøver jeg etter beste evne å påvirke utviklingen på Evenes til det beste for Luftforsvaret. Heldigvis er det mange, svært dyktige kollegaer i Luftforsvarsstaben, Forsvarsstaben og i Forsvarsbygg som støtter og hjelper meg i arbeidet, sier Holand.

– Den 1. januar 2020 overtar Luftforsvaret baseforsvaret på Evenes flystasjon fra Sjøforsvaret som har vaktholdet i dag. Vi overtar da et krevende oppdrag og mange vernepliktige på en flystasjon under oppbygging.

hangar-evenes-flystasjon

Det skal blant annet bygges hangar for de nye martitime overvåkningsflyene. (Illustrasjon: Forsvarsbygg)

Nye bygg og nye fly
Det skal totalt anskaffes fem nye fly at typen P8 Poseidon. Disse skal ivareta maritim overvåking og erstatte både P-3 Orion på Andøya flystasjon og DA-20 Jet Falcon som opererer ut fra Gardermoen.

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å sikre at tilstrekkelig bygg og anlegg (EBA) samt infrastruktur er på plass innen 1. august. 2022. Da kan de sammen med Forsvarsmateriell og Luftforsvaret starte prøvedriften.

Innen utgangen av første kvartal i 2023 skal all EBA være klar til Forsvaret for full drift. Det som skal bygges opp på Evenes skal dekke de nasjonale behovene maritime patruljefly, samt bestå av kontor og administrasjonsfasiliteter for 333-skvadronen, vedlikeholdsskvadronen.

Det er mange aktører som må bidra for at Evenes flystasjon skal bli en operativ kampbase. Internt i Forsvaret vil både Heimevernet, Cyberforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon bli viktige aktører som skal understøtte Luftforsvaret inne på stasjonen. Vi er allerede i dialog for å få koordinert behov og støtte. I tillegg er Forsvarsbygg allerede tungt inne på flystasjonen med en særdeles kompetent gjeng. Vi har også god dialog med vertskommunen Evenes, som vi er avhengig av å ha et godt samarbeid med. Hovedinntrykket mitt er at aktører rundt flystasjonen er positive og spente på Luftforsvaret sin re-etablering på Evenes, sier Holand.

Fra 2 til 500 ansatte
Innen 2025 er det planlagt av det skal være opp mot 500 ansatte og 300 vernepliktige på Evenes. Dette er en stor kontrast fra de to som arbeider fra Luftforsvaret i dag.

– Vi har en stram tidsplan, og mye skal på plass på kort tid. Vi kommer i mål, det er jeg overbevist om. Det krever dog at alle involverte jobber målrettet og er bevisste på sitt ansvarsområde.

 

av Forsvaret/Onar Digernes Aase (tekst), Carmina Granly (tekst og foto) og Forsvarsbygg (illustrasjoner).

Skriv inn søkeord og trykk Enter