created by dji camera
Her på Herjangshøgda kan et nytt Rema-lager bli etablert. (Dronefoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Fortsatt aktuelt med nytt REMA-lager

20. januar 2019

Planene om et nytt Rema-lager på Herjangshøgda i Bjerkvik er ikke lagt bort. Nå skal 150 mål detaljreguleres.

Narvikgården startet allerede i 2015 arbeidet med en reguleringsplan for Herjangshøgda næringsområde. Da hadde det allerede vært arbeidet for å få ulike virksomheter til å etablere seg i området, blant dem var IKEA.

Annonse

Annonse

På vent
Da det ble klart at IKEA valgte å holde fast på etablering i Tromsø ble det også jobbet for å etablere et fengsel på Herjangshøgda. Området har også vært vurdert som egnet for å bygge et beredskapsmottak for flyktninger. Heller ikke dette ble det noe av og planprosessen ble satt på vent.

Det aktuelle området på Herjangshøgda eies av flere private grunneiere som i flere år har hatt avtale med Narvikgården AS om utvikling av det som i kommunedelplanen for Bjerkvik er satt av til fremtidig næringsbebyggelse. Nå er arbeidet med med en detaljreguleringsplan tatt opp og det har sammenheng med interessen for å etablere et nytt distribusjonssenter for dagligvarer.

Fra tidligere er det kjent at selskapet Login Narvik AS har en opsjonsavtale med Narvikgården AS om tomten. Selskapet ble etablert i 2017, har forretningsadresse i Trondheim og eies av Login Eiendom AS som Reitan Eiendom eier en stor del av. Login er opprettet for å utvikle logistikkeiendommer og har bygget flere lager for Rema. Opsjonsavtalen gjelder frem til 1.juni og det haster dermed å få avklart om etablering på Herjangshøgda kan gjennomføres.

rema_1_web
Det er ikke plass å utvide Rema-lageret på Fagernes. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Ikke plass
I 20 år har Rema hatt sitt lager på Fagernes. Dette er en ideell plassering, tett inntil jernbanen hvor det meste av dagligvarene kommer med tog fra Oslo. Det er imidlertid ikke plass til å utvide lageret og blant annet derfor er bygging av et nytt distribusjonslager aktuelt.

Før Rema kan ta en beslutning om å bygge et nytt lager må flere forhold avklares. En detaljregulering og ikke minst avklaring av hvordan en utbygging av området skal finansieres vil være en del av beslutningsgrunnlaget.

Det er laget et forslag til planprogram som nå er sendt ut på høring. Enkelt forklart er dette en plan for planleggingsarbeidet og gir befolkningen, lag/foreninger og andre interessegrupper mulighet til å påvirke planprosessen.

screenshot_2019-01-18-planprogram_03012019_detaljregulering-herjangshogda-med-ku-pdf1
Slik kan en del av den aktuelle tomten bli brukt. (Illustrasjon: Fra planprogrammet)

Sikre finansiering
Det er lagt opp til at et forslag behandles av kommunen i mai før planen legges ut på offentlig ettersyn. Et endelig planvedtak kan bli gjort i bystyret i september/oktober.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for at næringsområdet skal kunne brukes til blant annet transport, lett industri, verksted, entreprenørforretninger, lager og distribusjon.

En vesentlig del av kostnadene med å klargjøre området for næringsvirksomhet er knyttet til nødvendig infrastruktur. Derfor er det også startet et arbeid med utbyggingsavtaler som skal sikre finansiering av veier, nødvendig strømforsyning, vann og avløpsanlegg.

Rema-lageret på Narvikterminalen på Fagernes er på 16.000 kvadratmeter og selv med et betydelig større lager vil det bli plass til mye mer enn et eventuelt Rema-lager på Herjangshøgda. Det vil derfor kunne være interessant for både leverandører til Rema og andre bedrifter å etablere seg der.

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter