ordfrere_nytt-kommunevpen

Ordførerne Tor Asgeir Johansen (Tysfjord), Rune Edvardsen (Narvik) og Per Kristian Arntzen (Ballangen) fikk presentert forslag til kommunevåpen for den nye Narvik kommune. (Foto: Kristoffer Klem Bergersen/www.nyenarvik.no)

Forslag til kommunevåpen

9. mai 2019

Reaksjonene har vært mange og sterke etter at et forslag til kommunevåpen for nye Narvik kommune ble lansert denne uken.

Den politisk oppnevne komiteen som har arbeidet med kommunevåpenet for den nye kommunen gjennomført en idekonkurranse, og til sammen 38 forslag ble sendt inn.

Reklamebyrået Nor-Trykk i Narvik har vært engasjert i arbeidet og komiteen valgte en stilisering av Stetidenden som sitt forslag. Fjellet ligger i dagens Tysfjord kommune.

– Det har vært viktig for oss å skape noe samlende for hele nye Narvik, sa Mona Nilsen som er leder for komiteen da forslaget ble presentert.

Forslaget blir nå sendt til kommunestyrene i de tre kommunene og målet er å ha et endelig vedtak i alle kommunene før sommeren.

forslag_kommunevpen

Debatten har rast etter at forslaget ble presentert. Mange mener det er bra at det foreslås å lage et helt nytt kommunevåpen, andre vil beholde byvåpenet til dagens Narvik kommune og andre mener forslaget må justeres før det kan brukes.

Se presentasjon av forslag til kommunevåpen

Skriv inn søkeord og trykk Enter