runearny_havnenshus

Bygget er totalrenovert for omlag 40 millioner kroner. I løpet av sommeren flytter havnedirektør Rune J. Arnøy og resten av de ansatte i Narvik Havn tilbake til Havnens Hus. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Tilbake til Havnens Hus

13. mai 2019

Havnens Hus har det siste året blitt totalrenovert og i løpet av sommeren flytter mange nye leietakere inn.

– Det var nødvendig å gjøre omfattende renovering av bygget. Det forteller havnedirektør Rune J. Arnøy som snart flytter inn i toppetasjen sammen med resten av de ansatte i Narvik Havn KF.

Det tyske sikkerhetspolitiet
Arbeidene var beregnet å koste om lag 40 millioner kroner og selv om mange overraskelser bokstavelig talt ble avdekt under renoveringen har prosjektet ikke blitt dyrere enn budsjettert.

I nærmere 60 år var dette administrasjonsbygg for havnevesenet i Narvik og for flere leietakere, blant dem var hurtigruteselskapet.

Råbygget sto klart da krigen brøt ut i 1940 og bygget ble skadet. Etter at skadene var reparert tok blant annet det tyske sikkerhetspolitiet bygget i bruk i 1941, men etter krigen har det meste av Havnens Hus vært brukt til kontorer for Narvik Havn og hurtigruteselskapet.

Mange husker også Havnekafeen som i flere tiår ble drevet i første etasje.

Kjøpte bygget tilbake
I 1994 trengte daværende Ofoten og Vesteraalen Dampskibsselskab mer plass og selskapet kjøpte bygget fra Narvik Havn som fortsatte som leietaker.

I 2013 brukte Narvik Havn sin forkjøpsrett og kjøpte bygget tilbake fra Hurtigruten som da la ned kontoret i Narvik og det ble blant annet brukt som midlertidig rådhus mens rådhuset på torvet ble renovert.

De siste 20 årene har Narvik Havn hatt kontorer et steinkast unna – i Fagernesveien 2, men i løpet av sommeren flyttet havneadministrasjonen tilbake. I løpet av kort tid blir bokstavene «Havnens Hus» montert opp på fasaden og da skal bygget være innflyttingsklart.

– Vi flytter inn i løpet av sommeren, enten før eller like etter sommerferien, sier Rune J. Arnøy. Han opplyser at Narvik Havn selv skal bruke femte etasje og at de andre fire etasjene allerede er leid ut.

Markerer 120 år
Integreringsenheten i Narvik kommune skal inn i de tre første etasjene, mens den fjerde skal brukes av blant andre Maritimt Forum Nord, avisen Kyst & Fjord, Pole Position Narvik og Northern Maritime. Også Cruise Narvik og Visit Narvik skal ha tilhold i denne etasjen.

Tilbakeflyttingen til Havnens Hus skjer samme år som Narvik Havn er 120 år. Det første havnestyret ble opprettet ved en kongelig resolusjon av 3. august 1899,

– Vi har så langt ikke planlagt noe, men det er klart at vi også må markere dette, sier Rune J. Arnøy.

Skriv inn søkeord og trykk Enter