Miljøvennlig energi Evenes

Energiavtale signert for nye Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Fv: Prosjektdirektør Olaf Dobloug, avdelingsdirektør Marit Kristiansen og prosjektsjef Bjørnar Bendiksen i Forsvarsbygg, og prosjektansvarlig Jan Topstad og Sofus Gedde-Dahl, påtroppende daglig leder i Norsk Bioenergi AS. (Foto: Forsvarsbygg)

Miljøvennlig energi til 226 millioner kroner

28. mai 2019

Miljøvennlig flisfyring skal varme opp både flystasjonen og den sivile delen av flyplassen på Evenes.

Forsvarsbygg og Avinor har inngått en avtale med Norsk Bioenergi AS som skal bygge et biovarmeanlegg på flyplassen.

I minst 20 år
Det skal leveres varme og kjøling til både Forsvaret og Avinor for lufthavna og nye Evenes flystasjon.

Avtalen omfatter kjøp av energi i minst 20 år og kontrakten har en verdi på 226 millioner kroner.

– Denne avtalen viser at vi er kommet godt i gang med de store investeringene som kommer til nye Evenes flystasjon. Det gledelige er at også Avinor er med i avtalen om å kjøpe energi fra Norsk Bioenergi AS, sier John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon i Forsvarsbygg i en artikkel som er publisert på forsvarsbygg.no

Kjel med flisforbrenning
Det nye bioenergianlegget plasseres på ei tomt Forsvarsbygg stiller til disposisjon for Norsk Bioenergi AS utenfor gjerdet. Her etableres et brenselslager og kjel med flisforbrenning, primært treflis, som Norsk Bioenergi eier og drifter.

Forsvarsbygg skal kjøpe energi i form av sirkulerende varmt- og kaldtvann, basert på fornybare ressurser som flis.

– Vi har en opsjon på kjøp av energi i ytterligere 10 år, sier Syvertsen.

Energileveransene skal dekke både Forsvarets og Avinors behov for varme og kjøling på Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

Leverandører av trevirke
Det som produseres i anlegget er varmtvann som føres i rør inn til byggene til både Forsvaret og Avinor.

Driften av fyringsanlegget er helautomatisk og asken og partikler fra rensing av røykgassen samles opp i lukkede beholdere. Det vil også være installert en bio-oljekjel og en elektrokjel for å sikre reservekraften til anleggene.

Med hensyn til CO2 er anlegget klimanøytralt. Det er primært vanndamp som kommer fra pipa. Erfaringen viser at det hovedsakelig er lokale leverandører av trevirke. Det er skogens avfall som brukes til flisfyringen.

Godt samarbeid med Forsvarsbygg
– Vi er ekstremt takknemlig for å ha nådd frem i konkurransen om å levere energi til den nye flystasjonen på Evenes. Denne kontrakten er viktig for oss og den vil få vår største oppmerksomhet i byggetiden og de neste 20 årene, sier Jan Topstad som er prosjektansvarlig i Norsk Bioenergi AS.

– Vi har allerede et godt samarbeid med Forsvarsbygg i en rekke militærleirer, og dette samarbeidet ser vi frem til også å ha på Evenes. Dette er hittil den største avtalen vi har, sier Topstad.

Anleggsarbeidene starter opp med grunnarbeider fra august 2019. Det er planlagt oppstart med levering av varmt sirkulerende vann fra september 2020 til byggefasen og de byggene som etter hvert blir ferdige.

Skriv inn søkeord og trykk Enter