turister_vinter_sentrum

Utenlandske turister i sentrumsgatene er blitt et vanlig syn de siste årene. Målrettet samarbeid mellom kommunen og reiselivsnæringen har gitt flere besøkende også i vinterseseongen. (Illustrasjonsfoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Eventyrlige reiselivsmåneder i Narvikregionen

11.april 2019

Utenlandske hotellovernattinger i Narvikregionen har økt med nesten 28 prosent på ett år. Det er mer enn i de fleste andre regionene i landsdelen.

– Vi begynner å se resultatet av flere års målrettet arbeid. Og ikke minst ser vi resultatet av godt samarbeid og felles løft, mellom kommunene og næringen og bedriftene imellom, sier daglig leder Lise Janita Hansen i en pressemelding fra Visit Narvik.

Annonse

Annonse

Vi tilbyr mer
Det er gjester fra England, Tyskland, Kina, Sveits, Spania og Frankrike som har stått for den største økningen.

– Det har av mange vært jobbet målrettet med ferie og fritidsmarkedet i lang tid, og tallene viser nå at jobben gir resultater. Vi har mer å tilby i Narvikregionen, og det viser gjestene at de setter pris på, sier Lise Janita Hansen.

Nord-Norge hadde en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 4,9 prosent i januar og februar sammenlignet med de samme månedene i 2018. I samme periode var altså økningen i Narvikregionen på 27,7 prosent, mens Norge samlet hadde en økning på i underkant av én prosent.

En bekreftelse
Visit Narvik har på næringens vegne arbeidet aktiv med å markedsføre vintersesongen i flere år, og de ti siste årene har utenlandske hotellovernattinger i Narvikregionen økt med 173 prosent. Samlet har norske og utenlandske overnattinger på hotell i Narvikregionen økt med nesten 49 prosent de ti siste årene.

Daglig leder Lise Janita Hansen i Visit Narvik mener tallene er en bekreftelse på at det over lengre tid har vært jobbet godt på en rekke områder innenfor reiselivsnæringen i Narvikregionen.

– Vi er selvsagt strålende fornøyd med disse tallene, sier Hansen.

– Nå har både turoperatørene og den enkelte turist fått opp øynene for at vi har mye å tilby i Narvikregionen både sommer og vinter, sier hun.

– Det er derfor viktig med utvikling av flere aktiviteter og ikke minst nye bosteder som hytter og camping. Det vil bidra til at turistene legger mer penger igjen og resultatet blir flere arbeidsplasser og mer penger i kommunekassa, sier Hansen.

Annonse

Annonse

N-Norge-sjef imponert
Også Trond Øverås har latt seg imponere av utviklingen. Han er administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv AS som markedsfører reiselivet i hele landsdelen.

– Det er gledelig at Narvik tar sin del av veksten vi opplever i reiselivet i Nord-Norge, og jeg er imponert over den utviklingen som har vært i Narvikregionen de siste årene, ikke minst når det gjelder vinterturismen, sier Trond Øverås.

– Det er mange årsaker til veksten, det handler blant annet om at Narvik kommune har lagt forholdene til rette og samarbeider godt med reiselivsnæringen og med andre aktører. Det er mange puslespillbrikker som har falt på plass nå, og i Narvik ser vi en stå-på-vilje og en drive i blant annet arbeidet med alpin-VM, sier Øverås.

Han understreker at veksten ikke vil fortsette av seg selv.

Felles løft
– Det er viktig at kommunene og de ulike reiselivsaktørene fortsetter et målrettet arbeid slik vi for eksempel ser gjennom satsingen i Narvikfjellet, Visit Narvik og Polar Park samt bygging av ny cruisekai. Kommunen og næringslivet i Narvik har sammen tatt noen store løft og vist en satsingsvilje det står respekt av, det håper jeg vil fortsette, sier Trond Øverås.

Lise Janita Hansen er stolt over at det som skjer i Narvikregionen også blir lagt merke til langt ut over regionens grenser.

– Mange ser nå til Narvik og den utviklingen som skjer her. Tallene viser at satsingen også på vinter nå gir gode resultater. Det er viktig at forholdene blir lagt til rette slik at arbeidet kan fortsette, sier Hansen.

Kilde: pressemelding fra Visit Narvik.

lise-janita-hansen

Daglig leder Lise Janita Hansen i Visit Narvik er strålende fornøyd med tall som viser stor økning i vinterturismen i Narvikregionen.

Skriv inn søkeord og trykk Enter