rdhuset_sentrum

Nå blir det gratis tilgang til internett på flere offentlige steder i Narvik kommune.

EU-støtte gir gratis internett

10. desember 2018

Narvik kommune har fått om lag 150 000 kroner i EU-støtte for å tilby gratis internett i sentrale deler av kommunen.

EU investerer 120 millioner euro frem til 2020 med mål om å finansiere utbygging av WI-Fi-soner i minst 6.000 til 8.000 kommuner i Europa. I Norge har 34 kommuner fått til sammen 510 000 euro fra EU i dette som er den første tildelingen.

– Det er veldig positivt at vi har fått dette tilskuddet, sier Per Jakobsen som er enhetsleder for IT drift og utvikling i Narvik kommune.

Annonse

Annonse

Høy kvalitet
Hver kommune får 15 000 euro (ca 146 000 kroner) som skal dekke kostnader knyttet til utstyr og installasjon av offentlige Wi-Fi-soner. Dette vil bidra til gratis internettaksess av høy kvalitet til innbyggere og besøkende i f.eks. parker, møteplasser, biblioteker, turistområder og offentlige bygninger.

Det har vært stor interesse rundt tilskuddsordningen og 154 kommuner registrerte seg som søkere. Narvik er altså blant de 34 kommunene i Norge som har fått tilskudd.

Det er opp til Narvik kommune å velge hvor nye Wi-Fi-soner skal installeres, men de kan bare installeres i områder der de ikke finnes lignende tilbud og gratis offentlig internett-tilkobling og kommunen forplikter seg å selv dekke driftskostnadene i minimum tre år.

– Kommunen skal nå vurdere hvor midlene kan gi best effekt ut fra hvor det fra før er utstyr som kan brukes og ikke minst i hvilke områder folk flest ferdes, sier Per Jakobsen.

Sømløs gjesting
De offentlige Wi-Fi-sonene som får støtte fra EU vil fra og med 2019 innlemmes i en felles autentifiseringsplattform med sikkerhetsfunksjoner for brukerne som tilknytter seg nettverket. Dette vil gjøre det lettere med en problemfri gjesting mellom såkalte WiFi4EU-soner i hele Europa.

WiFi4EU-sonene skal være gratis, det vil si at det ikke kan tas verken direkte betaling eller indirekte betaling i form av kommersiell reklame eller levering av personopplysninger til kommersielle formål de første tre årene.

Annonse

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter