nstablheia

Fortum og Nordkraft skal sammen jobbe for å finne de beste prosjektene for utbygging av vindkraft i Norge. (Foto: Torgeir Sørensen/Nordkraft)

Nordkraft og Fortum etablerer nytt vindkraftselskap

27. mai 2019

Fortum Nordkraft Vind DA er navnet på det nye selskapet som skal jobbe med utvikling av vindkraftprosjekter i Norge.

Oppgaven til Fortum Nordkraft Vind DA er å utvikle nye vindkraftprosjekter på land i Norge, går det frem av en pressemelding fra selskapene.

Det nyopprettede fellesforetaket kombinerer Nordkrafts prosjektlederkompetanse innen utvikling og utbygging av vindkraft og Fortums internasjonale vindkraftekspertise.

– Fortum har som mål å bygge mer vindkraft i de nordiske landene, og Norge er en viktig del av denne strategien. Med opprettelsen av Fortum Nordkraft Vind DA får vi et svært kompetent selskap som kan jobbe med å realisere nye, norske vindkraftprosjekt», sier Per Christian Kittilsen som er ansvarlig for eieroppfølging av Fortums vindkraft i Norge.

– Vi har god erfaring fra vårt vindkraftsamarbeid med Fortum. Å formalisere den videre satsingen er riktig der vi står nå, både med tanke på målet om mer fornybar energi og Nordkrafts strategi innen prosjektutvikling», sier prosjektdirektør Jon Ingebrigtsen i Nordkraft.

Vindkraft er viktig
I en fersk rapport fra DNV GL konkluderes det med at elektrifiseringen av samfunnet med fornybar energi er Norges klart viktigste klimatiltak. Ifølge Statnett behøves det 30 til 50 terrawattimer (TWh) mer fornybar energi for å gjøre alt energiforbruk på fastlandet elektrisk.

Statnett konkluderer med at et helelektrisk Norge er innen rekkevidde, men det vil kreve utbygging av ny fornybar energi i Norge.

Å sørge for å utvikle vindkraftprosjekter som kan produsere den fornybare energien som behøves for å redusere norske utslipp er oppgaven til Fortum Nordkraft Vind DA. Selskapet skal jobbe med å finne de beste prosjektene for utbygging av vindkraft i Norge.

Har samarbeidet i flere år
Fortum kjøpte i 2017 tre vindkraftprosjekt av Nordkraft, og Fortum eier i dag Nygårdsfjellet vindpark i Narvik og Ånstadblåheia vindpark i Sortland. Sørfjord vindpark i Tysfjord er under konstruksjon.

Til sammen vil de tre vindkraftverkene ha en installert kapasitet på 170 megawatt.

Etter oppkjøpet av prosjektene i 2017 inngikk Fortum og Nordkraft en avtale som ga Nordkraft ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av vindkraftverkene.

Det er altså Nordkraft som har utviklet prosjektene og hatt prosjektledelsen under byggingen av Ånstadblåheia og Sørfjord vindkraftverk.

Kilde: Pressemelding

Skriv inn søkeord og trykk Enter