nyttsykehusnarvik

Illustrasjon Borealis Arkitekter

Bygger fremtidens helsetjeneste i Narvik

23.oktober 2018

Arbeidet med å bygge et nytt universitetssykehus i Narvikregionen er i gang. Om fire år skal fremtidens helsetjeneste være etablert på Furumoen i Narvik.

– Et unikt prosjekt, en slags pilot for fremtidens helsetjenester i Norge ved at det skal bidra til mer samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester. Det sa helseminister Bent Høie da han tidligere i høst deltok på en helsekonferanse i Narvik og fortalte at regjeringen har godkjent lånerammen for det nye sykehuset som har en kostnadsramme på totalt 2,6 milliarder kroner.

Det nye universitetssykehuset i Narvik bygges rett ved det kommunale sykehjemmet og Narvik kommune har konkrete planer om å bygge et helsehus vegg i vegg med sykehuset. Helsehuset er antatt å koste omlag 100 millioner kroner.

Annonse

Annonse

– At et nytt sykehus med somatikk, rus og psykiatri samlet under ett tak og etablert ved siden av et kommunalt helsehus og et sykehjem byr på mange muligheter. Det sa styreleder Ansgar Gabrielsen i UNN da han deltok på den store helsekonferanse i Narvik. Han slo fast at dette vil gi tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten, men Gabrielsen vil gå lengre.

ansgargabrielsen_unn_foto_janfredrikfrantzen_unn

Ansgar Gabrielsen er styreleder for Universitetssykehuset i Nord-Norge. (Foto: Jan Fredrik Frantzen/UNN)

– Det er spennende tanker, og planene om større integrasjon mot de kommunale tjenester er god. Men jeg ville nok ha gått enda lenger og sett på mulighetene for næringsutvikling relatert til helse og omsorgssektoren, både i forhold til teknologi og pasientrettede tjenester. Kan man for eksempel etablere utleiearealer til ulike typer medisinskteknisk virksomhet? Jeg kommer til å følge nøye med i det videre arbeidet, sier styrelederen til UNN egen avis, Pingvinavisa.

En våt drøm
Til NRK var Ansgar Gabrielsen også tydelig på at det bør legges til rette for et offentlig/privat samarbeid.

– Man bør få til et offentlig privat samarbeid her ut over det man har tenkt å gjøre fra kommunen og staten for å realisere en enda våtere drøm for Narvik, sa Gabrielsen i et intervju med NRK.

Ansgar Gabrielsen mener man må ha større ambisjoner og at det blant annet åpnes opp for at andre institusjoner innen utdanning og næringsliv må knyttes fysisk tett til det nye sykehuset.

– I tillegg bør det være en selvfølge at en videregående skoles linje for alle helsefag bør ligge der og det må utvikles en næringsarena for små og store bedrifter, sa Gabrielsen til NRK og oppfordret til å jobbe for at sentrale funksjoner i statsforvaltningen som har med helse å gjøre blir flyttet til Narvik.

Nytt helsehus
I sitt budsjettforslag har rådmann Lars Skjønnås i Narvik nylig foreslått at det settes av midler slik at helsehuset kan stå ferdig omtrent samtidig som sykehuset. Det antas at et nytt helsehus vil koste om lag 100 millioner kroner.

Dersom bystyret i Narvik vedtar dette i sitt møte i desember vil kommunen gå videre i planleggingen sammen med UNN og andre aktører.

Kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa opplyser at det er gjennomført en mulighetsstudie og ønsket er primært å fylle helsehuset med funksjoner som har særlig nytte av nærhet til sykehus og kommunens største sykehjem.

– Blant aktuelle funksjoner er avanserte korttidsplasser, kommunalt legesenter, fysio/ergopiterapitjeneste, friskliv/læring og mestring og andre framtidige integrerte helsetjenester, sier Eriksen Laksaa.

heidieriksenlaksaa_2

Kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa i Narvik kommune.

Det er etablert en liten prosjektorganisasjon i Narvik kommune. Det er lagt inn forslag om investering mot slutten av planperioden, men kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa legger ikke skjul på at det er krevende å parre gode faglige ønsker med kommunens økonomiske situasjonen.

Narvik kommune har god dialog med Universitetssykehuset i Nord-Norge, det er et godt samarbeidsklima med UNN Narvik og kommunen også er representert i styringsgruppen for Nye Narvik sykehus.

Topp moderne
Arbeidene med en 600 meter lang tunell fra E6 og med tilknytning fra Hålogalandsbrua og opp til Furumoen er allerede godt i gang og tomtearbeidene er også påbegynt. De totale kostnadene er beregnet til 2,6 milliarder kroner og det nye sykehuset skal være klart til bruk rundt årsskiftet 2022/2023.

– Etter planen vil bygget være klart til å tas i bruk sommeren 2022 og deretter ventes en fase med utstyr som skal på plass og prøves ut før alt er klart for de første pasientene, sier prosjektleder for nye UNN Narvik Viggo Søderblom.

Det betyr at Narvikregionen har et topp moderne nytt sykehus med akuttberedskap og fødeavdeling ett-to år etter at den nye flystasjonen på Evenes er fullt operativ.

Dette blir det nyeste sykehuset i Nordre-Nordland og Sør-Troms og med den nye Hålogalandsbrua på plass vil det nye sykehuset ha et enda større omland enn i dag.

Her finner du fremdriftsplanen for byggingen av det nye sykehuset i Narvik

Annonse

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter