runeedvardsen

Ordfører Rune Edvardsen i Narvik gleder seg til Hålogalandsbrua åpner for trafikk.

– Vil gi grunnlag for tettere samarbeid

19. oktober 2018

I begynnelsen av desember skal statsminister Erna Solberg klippe snora og åpne Hålogalandsbrua for trafikk. Det er mange glade for.

 

Fra Søndag 9.desember blir E6 hele 18 kilometer kortere og reisetiden til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø reduseres med nærmere 20 minutter. Det betyr for eksempel at reisetiden mellom Narvik og Evenes blir redusert til rundt 40-45 minutter.

Hålogalandsbrua tas i bruk vel ti år etter at Narvik kommune vedtok reguleringsplanen som førte frem til at stortinget vedtok prosjektet i 2012. Arbeidene startet allerede i 2013 og har ikke bare omfattet selve brua, men blant annet også en rassikringstunell og tilførselsveier.

God førjulsgave
En av de som nå gleder seg over at brua snart kan tas i bruk er ordfører Rune Edvardsen i Narvik kommune.

– Dette er en veldig god førjulsgave for Narvik, for regionen rundt og for hele landsdelen, sier Edvardsen.

Han slår fast at Hålogalandsbrua vil bety mye og i praksis knytte Ofoten og Sør-Troms enda tettere sammen.

Annonse

Annonse

– Det er ingen tvil om at Hålogalandsbrua knytter regionen enda tettere sammen og vil gi store utviklingsmuligheter blant annet på strekningen mellom Evenes og Narvik, sier Rune Edvardsen. Han viser også til at Narvik allerede samarbeider godt med nabobyen Harstad og tror dette vil bli enda bedre som følge av brua.

– Og så må vi ikke glemme at brua ikke bare betyr noe for kommunikasjonene i denne regionen, men for kommunikasjonen i hele landsdelen. Derfor har arbeidet med å få bygd Hålogalandsbrua vært en sak som har hatt støtte fra hele Nord-Norge, poengterer Edvardsen og berømmer alle som har bidratt i dette arbeidet.

Nest lengste hengebru
– Det har vært jobbet i flere tiår med dette og mange har vært engasjert, både privatpersoner, næringsliv og politikere, understreker ordføreren.

Hålogalandbrua blir Norges nest lengste hengebru. I tillegg til selve brua er det også bygget 4,9 kilometer ny vei, to mindre tuneller og for noen år siden ble det også bygget en rassikringstunell ved Trældal, nord for Narvik.

Å gjennomføre byggingen av Hålogalandsbrua er det siste regionvegsjef Torbjørn Naimak gjør før han blir pensjonist. Også han har vært en av de viktige pådriverne for å få brua realisert

Lederportrett

–Etter flere års byggetid gleder vi oss nå til endelig å kunne overlate brua til trafikantene, og vi synes det er hyggelig at statsministeren har funnet tid til å være med på feiringen, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Skal skape fest
Statens vegvesen skal markere åpningen av brua med flere aktiviteter der høydepunktet blir den offisielle åpningen med statsminister Erna Solberg i spissen.

I tillegg skal åpningen markeres med flere arrangement på begge sider av brua. Nylig gjennomførte Narvikregionen Næringsforening en workshop i samarbeid med Fremover for å få forslag fra medlemmene.  Samlingen skapte stort engasjement og det kom mange forslag til aktiviteter som næringsforeningen nå skal arbeide videre med. Sannsynligvis vil brupåpningen bli markert i flere dager.

workshop

Representanter fra handelsnæringen, reiseliv og Narvik kommune møttes nylig for å planlegge hvordan bruåpningen kan markeres. Engasjementet er stort.

I løpet av kort tid skal det også arrangeres et møte i Bjerkvik hvor medlemmene i næringsforeningen inviteres til å komme med forslag til hvordan bruåpningen kan markeres i Narviks nordligste bydel.

sveinerikkristiansen

Direktør Svein Erik Kristiansen i Narvikregionen Næringsforening kunne fornøyd notere mange kreative forslag til hvordan åpningen av Hålogalandsbrua kan markeres.

Annonse

Annonse

Skriv inn søkeord og trykk Enter