Narvik ungdomsskole

Store deler av den nye ungdomsskolen i Narvik er allerede kommet under tak. I juni 2020 skal bygget overleveres Narvik kommune. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

La ned grunnstein for ny skole

27. september 2019

Grunnsteinen for den nye ungdomsskolen i Narvik er nå lagt ned. Skolen, en ny turnhall og en flerbrukshall har samlet en kostnadsramme på 370 millioner kroner.

– En fantastisk merkedag, sa rådmann Lars Skjønnås i Narvik kommune da han sammen med ungdomsskoleelevene Jonathan Nystad og William Ramsland la ned grunnsteinen for den nye skolen.

Klar til skolestart
Totalt settes det opp 13.000 kvadratmeter bygg på samme område som den tidligere Parken ungdomsskole var.

Rivingen ble gjort på kort tid rundt årsskiftet og arbeidene med den nye skolen startet dagen etter at restene av den gamle skolen var fjernet.

Tempoet er høyt fordi bygget skal overleveres til kommunen i juni neste år. Da skal interiør og utstyr på plass og gjøres klart til skolestart i august. Senere samme høst skal også turnhallen være ferdig.

I den nye skolen er det plass til 600 elevere. Det er mange flere enn dagens antall ungdomsskoleelever, men administrasjonen i kommunen mente det var viktig å ta høyde for en fremtidig vekst. Det sa politikerne seg enige i og vedtok samtidig å inkludere en flerbrukshall og en turnhall i prosjektet.

Nye Narvik ungdomsskole

William Ramsland (t.v.), Jonathan Nystad og Lars Skjønnås la ned grunnsteinen for den nye ungdomsskolen. (Foto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Fire gymsaler
I tillegg til klasserom der flere har kapasitet på 27 elever blir det blant annet også bygget lokaler for mottaksskole, skolehelsetjeneste og arbeidsplasser for 90 lærere.

Flerbrukshallen bygges med en spilleflate på 25 x 45 meter som kan deles inn i fire gymsaler, tribune og tre garderober.

Turnhallen bygges med en aktivitetsflate på 25 x 45 meter og hallen blir bygget med en hoppegrop.

Rådmann Lars Skjønnås håper at den nye skolen skal fungere som et kulturbygg som også brukes når det ikke foregår undervisning.

Milliardbeløp på skolebygg
– Dette er et helt fantastisk bygg som vi håper skal bidra til bolyst og trivsel og som kanskje også kan bidra til å øke folketallet, sa Skjønnås da grunnsteinen ble lagt ned.

Han kom også inn på at kommunen planlegger en helt ny barneskole i Narvik sentrum. Fra før er det også kjent at Nordland fylkeskommune har planer om å bygge en helt ny videregående skole i Narvik.

Nytt fra Narvikregionen har tidligere skrevet om milliardbeløpene som skal brukes på skolebygg i regionen de neste årene.

Se video fra grunnsteinsnedleggelsen

Skriv inn søkeord og trykk Enter