sverrehkonevju

Sverre Håkon Evju viser alltid et sterkt engasjement, som her på talerstolen under en stor konferanse i Trondheim.

Doktor med utrettelig engasjement

14. april 2019

For fire år siden var han én av flere som ledet an i arbeidet for å beholde akuttkirurgisk beredskap og fødeavdeling på sykehuset i Narvik. I et velskrevet  portrettet blir vi enda bedre kjent med Doktor Sverre Håkon Evju.

Det er journalist Christina Svanstrøm som har laget portrettintervjuet som nylig sto i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Hun har møtt han som i 2015 ble kåret til «Årets Nordlending», som Nordland Legeforening samme år kåret til årets «Nordlandsdoktor» og som året etter ble «Årets Narviking». Journalisten har møtt legen som har et brennende engasjement for en stadig bedre helsetjeneste.

Under intervjuet tar han journalisten med til tomta der det nye sykehuset skal bygges på Furumoen, opp i Narvikfjellet og Sverre Håkon Evju forteller som alltid engasjert om utfordringene, mulighetene og noen av ideene han har for Helse-Norges fremtid.

Her kan du lese hele portrettintervjuet av Sverre Håkon Evju.

Skriv inn søkeord og trykk Enter