narvikfjellet_1

Fjell, by og sjø er en X-faktor som blir lagt merke til internasjonalt.

Derfor ble det ja til Narvik

13. november

– Vi vil gi verden det beste verdensmesterskapet, sa ordfører Rune Edvardsen i Narvik etter at evalueringsrapporten var lagt fram i går. Det ønsket deles av arbeidsgruppen bak rapporten.

Arbeidsgruppen har vurdert til sammen 18 ulike sider ved VM-søknadene, på samme måte som det internasjonale skiforbundet (FIS) gjør når de skal vurdere slike søknader.

På en del områder vurderes søknadene fra Narvik og Hafjell/Kvitfjell helt likt. På noen områder scorer Narvik mindre godt enn konkurrenten, på mange områder mye bedre.

Til syvende og sist er det likevel tre avgjørende punkt som ubestridt taler i Narviks favør; kombinasjon av fjell, by og sjø.

Annonse

Annonse

– Narvik er best egnet til å bringe et VM til Norge, sa arrangementssjef Terje Lund i Norges skiforbund da han presenterte konklusjonen av arbeidsgruppens arbeid. Og mot slutten av sin presentasjon sa Lund følgende:

«Narvik er et særdeles kompakt konsept hvor fjell, by og sjø nord for Polarsirkelen møter hverandre. Det er kort interntransport, det er en nesten ekstrem tett innkvartering på selve arenaområdet, det er samlede arena og fasiliteter knyttet til seremoni, premieutdeling og kommersielle rettigheter. Dette med å ha bare en arena kontra to. For TV og media er det åpenbart fordeler med en arena enn to. Og det samme knyttet til festival og konsept».

«Ja, det er store investeringsbehov, men vi finner ikke grunnlag til å skille kandidatene på økonomisk side basert på de finansieringsplaner som finnes».

Kjente skisteder
– Vårt mandat var å finne den kandidaten som kan bringe et VM i alpint til Norge. Det betyr punkt én at vi må sørge for at alle FIS-kravene er på plass», sa Terje Lund før han viste en lang liste med navn på andre steder i verden som også kan komme til å melde seg på i kampen om et VM i alpint.

Blant disse er kjente skisteder som Aspen, Crans-Montana, Saalbach og Sotsji.

Så avsluttet Terje Lund:

«Det er i dette terrenget vi må komme med et konsept som skiller seg ut og som gjør at det internasjonale skiforbundet sier at «Yes» nå skal vi til Norge, nå skal vi til Norge og gi Norge det alpinmesterskapet vi aldri har hatt. Og konklusjonen vår da er at vi mener at Narvik er den kandidaten som vil ha muligheten til å gjøre det. Fordi den på den ene siden tilfredsstiller alle kravene, men også fordi den har et unikt konsept som vi ikke har sett før».

og

«Det er en arena. Det er et fjell. Det er en by og det er et hav. Og så har det vært utfordringer knyttet til økonomi som vi mener er godt nok belyst. Og det har vært spørsmål knyttet til vær som vi mener de meteorologiske rapportene gir et godt nok svar på og dermed mener vi at Narvik er best egnet til å bringe et VM til Norge»

Stor forskjell
Arbeidsgruppen har studert søknadene i detalj og gjort flere såkalte «stresstester», ikke minst når det gjelder økonomi. I kostnader og dermed også finansieringsbehov er det stor forskjell på de to søknadene. Hafjell/Kvitfjell mener å kunne arrangere et VM innenfor en kostnadsramme på 104 millioner kroner. I Narvik er behovet 550 millioner kroner.

Den store forskjellen er at Hafjell/Kvitfjell har anlegg som allerede er på plass, i Narvik må disse bygges.

I Narvik er det lagt opp til at Narvikfjellet AS går inn med 140 millioner kroner (gjennom salg av eiendommer), stiftelsen Forte Narvik går inn med 140 millioner kroner, mens Narvik kommune skal gå inn med 20 millioner kroner, Nordland fylkeskommune med 40 millioner kroner og Troms fylkeskommune med 30 millioner kroner. De offentlige bidragene skal behandles politisk i forbindelse med budsjettbehandlingene i desember i år.

Annonse

Annonse

Statlig medfinansiering
I søknaden fra Narvik er det lagt inn 25 % statlig finansiering/spillemidler av idrettsrelaterte investeringer – det tilsvarer 180 millioner kroner av kostnadene. Dette er i tråd med den støtten som er signalisert fra staten til VM i nordiske øvelser i Trondheim.  Hafjell/Kvitfjell har lagt til grunn 50 % statlig finansiering noe som tilsvarer 52 millioner kroner av kostnadene.

Evalueringsgruppen konkluderer med at begge kandidatene har lagt frem gode finansieringsplaner. Begge kandidatene er utfordret på hvordan en situasjon med et eventuelt bortfall av statlig medfinansiering vil bli håndtert. For Narviks del betyr altså det at 180 millioner kroner må finansieres gjennom andre.

I evalueringsrapporten går det frem at Forte Narvik har signalisert vilje til om nødvendig å bidra med ca. 100 millioner kroner gjennom realisering av sin investeringsportefølje basert på en verdivurdering gjort våren 2018. I tillegg vises det til at Sparebank1 Nord-Norge på generelt grunnlag har bekreftet vilje til å delta i finansiering av investeringene som må gjøres.

Bindende avtalepakke
Evalueringsgruppen mener at dette er nok gode garantier, men dersom Narvik velges som kandidat bør skistyret fatte et vedtak med en forutsetning av at de erklæringene som er avgitt videreføres i en juridisk bindende avtalepakke. En slik forutsetning mener de også må knyttes opp mot finansieringsplanen til Hafjell/Kvitfjell dersom de skulle bli valgt.

Arbeidsgruppen skriver:

«Evalueringsgruppens vurdering er at Narviks framlagte finansieringsplan uten statlig medfinansiering er en klar styrke for Narviks kandidatur. Dette ikke fordi statlig medfinansiering ikke forventes, men fordi; 1) Det på generelt grunnlag dokumenterer sterk evne og vilje til å finansiere investeringene, også om uforutsette forhold skulle inntreffe. 2) Risikoen for skistyret ved å velge Narvik som kandidat, selv om statlig medfinansiering ikke er avklart, er håndterbar».

– Vi har gravd veldig detaljert i dette og vi mener vi har den dokumentasjonen som skal til for at det ikke er større risiko i prosjektet til Narvik enn det faktisk var i prosjektet til Hafjell/Kvitfjell til tross for at investeringsbehovet er vesentlig større, sa arbeidsgruppens leder Terje Lund til NRK etter fremleggelsen.

Denne videoreportasjen viser en del av utbyggingen som allerede gjennomføres i Narvikfjellet. I reportasjen forklarer adm.dir. Roger Bergersen blant annet hvordan et VM i alpint vil påvirke fremdriftsplanen for det videre arbeidet.

Meteorologisk institutt
Av de 18 kapitlene i søknadene mener arbeidsgruppen det er utfordringer knyttet til ett kapittel i Narviks søknad, finansiering. Når det gjelder Kvitfjell/Hafjell mener gruppen det er utfordringer knyttet til syv kapittel, mens for de fleste andre kapitlene mener arbeidsgruppen de to søknadene er nokså like.

Arbeidsgruppen har bedt om mye dokumentasjon om vær og vind fra kandidatene. I tillegg har de bestilt en rapport fra Meteorologisk institutt som nylig ble levert.

– Det er to forskjellige konsepter; innenlandsklima og kystklima. Hafjell/Kvitfjell scorer helt på topp som sannsynligvis noe av de tryggeste stedene man kan arrangere mesterskap i begynnelsen av februar, men Narvik er fullt ut i stand til å kunne gjennomføre et mesterskap i februar basert på de værdata som ligger, sa Terje Lund da evalueringsrapporten ble lagt fram.

Blåser mer
Meteorologisk institutt har vurdert data for vind i Hafjell/Kvitfjell og Narvik og har også sett på dato for Åre i Sverige som har arrangert VM i alpint flere ganger. I rapporten skriver meteorologene:

«En sammenligning av antall dager det blåser mer enn 25 km/t (6,7 m/s) på toppen av slalåmbakkene, viser at Hafjell/Kvitfjell og Åre kommer ganske likt ut med ca 18 dager i gjennomsnitt over 9-års perioden 2005-2013. Narvik har ikke data for tilsvarende periode, men vil trolig ligge noe høyere, anslagsvis 22-23 dager».

Når det gjelder vind er det altså fire – fem dagers forskjell mellom Hafjell/Kvitfjell og Narvik.

– Basert på data fra Meteorologisk institutt er det ca. 15 % mer såkalt litt kraftig vind i fjellet i Narvik enn i Hafjell/Kvitfjell. Likevel mener vi denne vinden er håndterbar i et mesterskap, sa Terje Lund under fremleggelsen.

Også lysforholdene er vurdert i evalueringsrapporten. I starten av det som antas vil være dato for et VM er det to timer mer dagslys i Hafjell/Kvitfjell enn i Narvik, ved slutten vil det være én times forskjell.

Spesiell rigging
– I Narvik er det imidlertid lagt inn flomlys i alle traseene. Vår konklusjon at det naturlige lyset vil være tilstrekkelig til å gjennomføre trening og arbeid i traseen og TV-lys vil uansett kreve spesiell rigging enten man er på det ene eller andre stedet, sa Terje Lund.

Evalueringsrapporten er lagt ut på skiforbundets nettsider. Den er skrevet på engelsk og konklusjonen er:

«Narvik has presented a concept that meets FIS` demands for alpine world ski championship. The Evaluation Committee strongly believes this candidate can win the international competition and bring the event to Norway. All race courses have excellent profiles in a very compact race arena in Narvikfjellet close to the city center. This compactness is – for FIS ASWC– a considerable advantage related to transportation, accommodation, sport organization, athletes, sponsors, media and TV-production, as well as the overall ski festival including the ceremonies. The spectacular sea and mountain backdrop and the noticeable regional enthusiasm and support are x-factors we trust will offer unique experiences and pictures that are beyond expectations. Narvik has provided a solid financing plan, showing regional financing will and ability, making it possible to choose Narvik as candidate despite high investment needs».

Skriv inn søkeord og trykk Enter