rdhuset

Kommunestyret i Narvik må ta stilling til anmodningen om å ta imot 25 flyktninger neste år. (Illustrasjonsfoto: Kjetil Moe/moemedia.no)

Ber Narvik ta imot flyktninger

29. oktober 2019

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ber nye Narvik kommune ta imot 25 flyktninger i 2020.

IMDI ber norske kommuner om å ta imot 5120 flyktninger neste år. Kommunene i Nord-Norge er bedt om å ta imot tilsammen 822 av disse.

Blant kommunene som er bedt om å ta imot er:

Tromsø (82)
Harstad (40)
Sortland (23)
Bodø (74)
Rana (25)

I Narvikregionen er altså Narvik kommune bedt om å ta imot 25, mens kommunene Gratangen, Evenes, Tjeldsund og Lavangen ikke er bedt om å ta imot flyktninger neste år.

Når IMDi har anmodet en kommune om å bosette flyktninger, vedtar kommunen hvor mange de kan ta imot. I Narvik blir dette bestemt av kommunestyrene.

Kommunen vedtar hvor mange flyktninger de kan ta imot, ikke hvem. Kommunene kan med andre ord ikke stille krav til flyktningenes nasjonalitet eller familiesituasjon. Det eneste kommunen vedtar spesifikt er hvorvidt de vil ta imot enslige mindreårige eller ei.

IMDIs regionkontor i Nord-Norge er lokalisert i Narvik. I høst ble det klart at regjeringen oppretter et nytt nasjonalt kontor for IMDI i Narvik. Kontoret får i første omgang 20 årsverk, men skal på sikt bygges opp til 30 årsverk.

I dag har IMDIs regionkontor i Narvik 12 årsverk.

Skriv inn søkeord og trykk Enter